Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tanums socken

Jordeboken

1697 omfattade Tanum Sochn:

209 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 167 gårdar x 1 mantal, 22 x 1/2, 15 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 182 3/8 mantal, varav 47 3/8 skatte (59 jbg), 3 1/4 prästebol (4), 129 3/4 krono (143), 1 1/2 utsockne frälse (2) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Tanum Prästegårdh), 4 torp (under prästgården), 4 ödegårdar (krono), 3 platser (skatte), 10 ängar (3 skatte och 7 krono), 1 strand (krono), 2 holmar (krono) och 2 kvarnar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Aleviken
Anrås, Lilla
     1 Anrås Lilla Österg.
     2 Anrås Lilla Mellang.
     3 Anrås Lilla Nederg.
Anrås, Stora
     4 Anrås Stora Mellang.
     5 Anrås Stora Norg.
     6 Anrås Stora Västerg.
     7 Anrås Stora Österg.
Arendal
     1 Arendal Stora
     2 Arendal Sörg.
     3 Arendal Lilla
     4 Arendal Mellang.
     5 Arendal Norg.
     6 Arendal Persg.
Backa
Berg
     1 Berg Mellang.
     2 Berg Norg.
     3 Berg Västerg.
Bergslycke
Björneröd
Björnås
Björnäs
Bodalen
Bramseröd
Bro
     1 Bro Västra
     2 Bro Östra
Bräcke
Buar
Båleröd
Bässeröd | äng u. Tågeröd
Dammen | torp u. Tanums Prästegård
Edsvik
     1 Edsvik Norra
     2 Edsvik Södra
Ejgde
     1 Ejgde Västra
     2 Ejgde Östra
Ertseröd
     1 Ertseröd Västra
     2 Ertseröd Östra
Fossum
     1 Fossum Norra
     2 Fossum Södra
Fossumtorp
Fröstorp
Föraby (Fåraby)
Gerum
     1 Gerum Västerg.
     2 Gerum Lilla eller Vessle-Gerum
     3 Gerum Nilsg.
     4 Gerum Norg.
     5 Gerum Nyg.
     6 Gerum Uppeg.
     7 Gerum Österg.
Gissleröd
Gramsås
Greby
     1
     2
     3
Gurseröd
Gustorp
Gånehed
Gården
     1 Nederg.
     2 Uppeg.
Haga
Hakeby (Håkeby)
Hakebytorp (Håkebytorp)
Hala
Hallind
Halvordseröd
Havsten
Hede
Heden
Heljeröd
Hertseröd, se Klevemyr eller Hertseröd
Hogar
Hogen, se Ryk
Hoghem
     1 Hoghem Lilla
     2 Hoghem Västerg.
     3 Hoghem Österg.
Hovtorp
Hud (Huud)
     1
     2 | kvarnfors
Hval, se Val
Hålt
Hällsö (Hällesön)
Häskje
     1
     2
Jordvik | äng
Jute-Svandal (Svandal Jute)
     1
Kalleby
     1 Kalleby Nederg.
     2 Kalleby Uppeg.
     3 Kalleby Västerg.
Kalvön
Kidön
Kleva
Klevemyr eller Hertseröd
Klätta
Knäm
     1 Knäm Gissleg.
     2 Knäm Larsg.
     3 Knäm Övre Norg.
     4 Knäm Övre Västerg.
     5 Knäm Övre Österg.
Kragenäs
Krokholmen | torp u. Tanums Prästegård
Krossekärr
Kuseröd
     1 Kuseröd Västra
     2 Kuseröd Östra
Kustorp
Kyrkoryk
     1 Kyrkoryk Västerg.
     2 Kyrkoryk Österg.
Kålstad
Kämperöd
Kärra
     1 Nord-Kärra (Kärra Norra)
     2 Sör-Kärra (Kärra Sör)
Lammön
Lerdal
Lindön
Linnebacka
Litsleby
     1 Litsleby Nederg.
     2 Litsleby Uppeg.
Ljungby
     1 Ljungby Övre
     2 Ljungby Nedre
Ljungbytorp
Lycke
     1
Lycke Lilla | äng u. Berg
     1
Långeby
     2
Långekärr
     1
     2 | strandlght
Långåker
Löse
Mjölkeröd
Multorp (Mulltorp)
Munkseröd (Mungseröd)
Musön
Nord-Svandal (Svandal Norra)
     2
Näs
Nästegård
Oppen
     1 Oppen Lilla
     2 Oppen Stora Norg.
     3 Oppen Stora Sörg.
     4 Oppen Stora Västerg.
     5 Oppen Stora Österg.
Orreberg | ödeg. u. Hakebytorp
Orredalen
     1 Orredalen Norra
     2 Orredalen Södra
Orrekläpp
     1
     2 | äng
Orreskog
Ostorp (Oxtorp)
     1 Ostorp Södra
     2 Ostorp Norra
Otterön
Pinnö (Pindön)
Präste-Säm
Raftön | torp
Raftötången
Ramsvik | torp u. Mjölkeröd
Rungstung
     1 Rungstung Nedre
     2 Rungstung Övre
Ryk
     1 Ryk Hogen
     2 Ryk Mellang.
     3 Ryk Nederg.
     4 Ryk Norg.
     5 Ryk Uppeg.
     6 Ryk Österg.
Ryland
     2 Ryland Lilla
     3 Ryland Västra
Ryland, Stora
     1
Rävsnäs | torp u. Mjölkeröd
Röd
     1
Röd
     2
Rör
Rörvik
Rörängen | äng
Skalmeröd (Skallmeröd) | äng u. Ejgde
Skaveröd
Skickeröd
Skogetorp
Skäggeröd
Skärbo
Slottet | torp u. Tanums Prästegård
Slänge
Solbräcke
Sotetorp
Surtung
Svandal, se Jute-Svandal, Nord-Svandal, Sör-Svandal och Tores-Svandal
Såtorp
Säm
     1 Säm Nedre Norg.
     2 Säm Nedre Sörg.
     3 Säm Nedre Västerg.
     4 Säm Nedre Österg.
     5 Säm Övre Västerg.
     6 Säm Övre Österg.
Säm, se också Präste-Säm
Sögård
Sör-Svandal (Svandal Sörgården)
     3
Tanum
     2 Tanum Nederg.
     3 Tanum Svensg.
     4 Tanum Uppeg.
     5 Tanum Västerg.
     6 Tanum Ödeg.
     7 Tanum Österg.
Tanums Prästegård
     1
Tegneby
     1 Tegneby Uppeg.
     2 Tegneby Mellang.
     3 Tegneby Nederg.
     4 Tegneby Norg.
Tores-Svandal (Svandal Toresgården)
     4
Torseröd
Tova
Trättelanda (Trättelanda Norra)
     1
     2 | kvarnfors
Tuvene
Tyft
Tåften | torp u. Raftötången
Tågeröd
Ulmekärr
Ulseröd
Ulvesked
     1 Ulvesked Lilla
     2 Ulvesked Stora
Underslös
Unneberg
Utby
     1 Utby Nederg.
     2 Utby Uppeg.
Utäng
Val (Hval)
Varlös
Veddö
Vik med Ödegården
Vitevall
Vitlycke
Vrångsholmen
Västerby
Åseröd
Ängarna | torp u. Tanums Prästegård
Ödby
Ödegården, se Vik med Ödegården
Ön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost