Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tanums socken

Tanum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Tanum Sochn:

209 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 167 gårdar x 1 mantal, 22 x 1/2, 15 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 182 3/8 mantal, varav 47 3/8 skatte (59 jbg), 3 1/4 prästebol (4), 129 3/4 krono (143), 1 1/2 utsockne frälse (2) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Tanum Prästegårdh), 4 torp (under prästgården), 4 ödegårdar (krono), 3 platser (skatte), 10 ängar (3 skatte och 7 krono), 1 strand (krono), 2 holmar (krono) och 2 kvarnar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Aleviken
Anrås, Lilla
     1 Anrås Lilla Österg.
     2 Anrås Lilla Mellang.
     3 Anrås Lilla Nederg.
Anrås, Stora
     4 Anrås Stora Mellang.
     5 Anrås Stora Norg.
     6 Anrås Stora Västerg.
     7 Anrås Stora Österg.
Arendal
     1 Arendal Stora
     2 Arendal Sörg.
     3 Arendal Lilla
     4 Arendal Mellang.
     5 Arendal Norg.
     6 Arendal Persg.
Backa
Berg
     1 Berg Mellang.
     2 Berg Norg.
     3 Berg Västerg.
Bergslycke
Björneröd
Björnås
Björnäs
Bodalen
Bramseröd
Bro
     1 Bro Västra
     2 Bro Östra
Bräcke
Buar
Båleröd
Bässeröd | äng u. Tågeröd
Dammen | torp u. Tanums Prästegård
Edsvik
     1 Edsvik Norra
     2 Edsvik Södra
Ejgde
     1 Ejgde Västra
     2 Ejgde Östra
Ertseröd
     1 Ertseröd Västra
     2 Ertseröd Östra
Fossum
     1 Fossum Norra
     2 Fossum Södra
Fossumtorp
Fröstorp
Föraby (Fåraby)
Gerum
     1 Gerum Västerg.
     2 Gerum Lilla eller Vessle-Gerum
     3 Gerum Nilsg.
     4 Gerum Norg.
     5 Gerum Nyg.
     6 Gerum Uppeg.
     7 Gerum Österg.
Gissleröd
Gramsås
Greby
     1
     2
     3
Gurseröd
Gustorp
Gånehed
Gården
     1 Nederg.
     2 Uppeg.
Haga
Hakeby (Håkeby)
Hakebytorp (Håkebytorp)
Hala
Hallind
Halvordseröd
Havsten
Hede
Heden
Heljeröd
Hertseröd, se Klevemyr eller Hertseröd
Hogar
Hogen, se Ryk
Hoghem
     1 Hoghem Lilla
     2 Hoghem Västerg.
     3 Hoghem Österg.
Hovtorp
Hud (Huud)
     1
     2 | kvarnfors
Hval, se Val
Hålt
Hällsö (Hällesön)
Häskje
     1
     2
Jordvik | äng
Jute-Svandal (Svandal Jute)
     1
Kalleby
     1 Kalleby Nederg.
     2 Kalleby Uppeg.
     3 Kalleby Västerg.
Kalvön
Kidön
Kleva
Klevemyr eller Hertseröd
Klätta
Knäm
     1 Knäm Gissleg.
     2 Knäm Larsg.
     3 Knäm Övre Norg.
     4 Knäm Övre Västerg.
     5 Knäm Övre Österg.
Kragenäs
Krokholmen | torp u. Tanums Prästegård
Krossekärr
Kuseröd
     1 Kuseröd Västra
     2 Kuseröd Östra
Kustorp
Kyrkoryk
     1 Kyrkoryk Västerg.
     2 Kyrkoryk Österg.
Kålstad
Kämperöd
Kärra
     1 Nord-Kärra (Kärra Norra)
     2 Sör-Kärra (Kärra Sör)
Lammön
Lerdal
Lindön
Linnebacka
Litsleby
     1 Litsleby Nederg.
     2 Litsleby Uppeg.
Ljungby
     1 Ljungby Övre
     2 Ljungby Nedre
Ljungbytorp
Lycke
     1
Lycke Lilla | äng u. Berg
     1
Långeby
     2
Långekärr
     1
     2 | strandlght
Långåker
Löse
Mjölkeröd
Multorp (Mulltorp)
Munkseröd (Mungseröd)
Musön
Nord-Svandal (Svandal Norra)
     2
Näs
Nästegård
Oppen
     1 Oppen Lilla
     2 Oppen Stora Norg.
     3 Oppen Stora Sörg.
     4 Oppen Stora Västerg.
     5 Oppen Stora Österg.
Orreberg | ödeg. u. Hakebytorp
Orredalen
     1 Orredalen Norra
     2 Orredalen Södra
Orrekläpp
     1
     2 | äng
Orreskog
Ostorp (Oxtorp)
     1 Ostorp Södra
     2 Ostorp Norra
Otterön
Pinnö (Pindön)
Präste-Säm
Raftön | torp
Raftötången
Ramsvik | torp u. Mjölkeröd
Rungstung
     1 Rungstung Nedre
     2 Rungstung Övre
Ryk
     1 Ryk Hogen
     2 Ryk Mellang.
     3 Ryk Nederg.
     4 Ryk Norg.
     5 Ryk Uppeg.
     6 Ryk Österg.
Ryland
     2 Ryland Lilla
     3 Ryland Västra
Ryland, Stora
     1
Rävsnäs | torp u. Mjölkeröd
Röd
     1
Röd
     2
Rör
Rörvik
Rörängen | äng
Skalmeröd (Skallmeröd) | äng u. Ejgde
Skaveröd
Skickeröd
Skogetorp
Skäggeröd
Skärbo
Slottet | torp u. Tanums Prästegård
Slänge
Solbräcke
Sotetorp
Surtung
Svandal, se Jute-Svandal, Nord-Svandal, Sör-Svandal och Tores-Svandal
Såtorp
Säm
     1 Säm Nedre Norg.
     2 Säm Nedre Sörg.
     3 Säm Nedre Västerg.
     4 Säm Nedre Österg.
     5 Säm Övre Västerg.
     6 Säm Övre Österg.
Säm, se också Präste-Säm
Sögård
Sör-Svandal (Svandal Sörgården)
     3
Tanum
     2 Tanum Nederg.
     3 Tanum Svensg.
     4 Tanum Uppeg.
     5 Tanum Västerg.
     6 Tanum Ödeg.
     7 Tanum Österg.
Tanums Prästegård
     1
Tegneby
     1 Tegneby Uppeg.
     2 Tegneby Mellang.
     3 Tegneby Nederg.
     4 Tegneby Norg.
Tores-Svandal (Svandal Toresgården)
     4
Torseröd
Tova
Trättelanda (Trättelanda Norra)
     1
     2 | kvarnfors
Tuvene
Tyft
Tåften | torp u. Raftötången
Tågeröd
Ulmekärr
Ulseröd
Ulvesked
     1 Ulvesked Lilla
     2 Ulvesked Stora
Underslös
Unneberg
Utby
     1 Utby Nederg.
     2 Utby Uppeg.
Utäng
Val (Hval)
Varlös
Veddö
Vik med Ödegården
Vitevall
Vitlycke
Vrångsholmen
Västerby
Åseröd
Ängarna | torp u. Tanums Prästegård
Ödby
Ödegården, se Vik med Ödegården
Ön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost