Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tegneby socken

Jordeboken

1697 omfattade Teigneby Sochn:

72 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 54 x 1, 11 x 1/2, 5 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 62 1/8 mantal, varav 16 1/4 skatte (18 jbg), 31 1/8 krono (35), 3 kloster (3), 2 1/4 prästebol (5), 3 adelns utsockne frälse (3) och 6 1/2 ofrimans frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Tegneby), 1 annexhemman/torp, 1 ödegård (krono) och 1 strandsittare (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

B D F G H I K L M N O R S T V Å Ä

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Berg


(1 mtl)

Jordeboksgård


3 Berg
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n senast 1881.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. = Berg n:r 1 i Molands s:n el. n:r 2 i Molands/Skaftö s:n)
1383 - 3:446/337
1430 - 2:702/527
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1544 - 14:804/801

Björneröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Björneröd Nordg.
        (1 mtl)
2 Björneröd Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1493 - 3:985/716

Bocksvik


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Boxvik

Jordeboksgård


1 Bocksvik
        (1 mtl)

Bot


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bot
        (1 mtl)
På Lyr.

Bräcke, Inre


(1/2 mtl)

Namn


Också: Övre Bräcke
JR (EKB): Bräcke

Jordeboksgård


1 Inre Bräcke
        (1/2 mtl)

Bräcke, Yttre


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Bräcke

Jordeboksgård


2 Yttre Bräcke
        (1/2 mtl)

Bäckevik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bäckevik
        (1 mtl)
På Lyr.


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bö Västerg.
        (1 mtl)
2 Bö Österg.
        (1 mtl)
På Lyr.

Dueholt


(1 torp)

Namn


Också: [Duvhult]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Dueholt
        (torp)
JB 1881: U. Äskekärr.

Fjällegärde


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Fjällegärde
        (1/2 mtl)

Fläskum


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fläskum
        (1 mtl)

Gilleby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gilleby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/141

Gröva


(1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Gröva
        (1/4 mtl)
1 Sör-Gröva
        (1/4 mtl)
Sör-Gröva (u. Äskekärr enl. JB 1881) överf. fr. Molands s:n 1928.

Gunneröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n 1857.

Hagen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hagen
        (1/2 mtl)

Herbjörneröd


(1 1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Härbjörneröd

Jordeboksgårdar


1 Lille Herbjörneröd
        (1/4 mtl)
2 Store Herbjörneröd
        (1 mtl)
N:r 2 överf. t. Molands s:n 1857.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142

Holm


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Holm Västerg. [Västre Holm]
        (1 mtl)
2 Holm Ytterg. [Yttre Holm]
        (1 mtl)
3 Holm Österg. [Östre Holm]
        (1 mtl)
Se också Valön.

Holta


(1/2 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Hålta

Jordeboksgård


1 Holta
        (1/2 mtl)
Överf. t. Molands s:n någon gång mellan 1697 och 1719.

Houga


(1 1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hoga

Jordeboksgård


1 Houga
        (1 1/4 mtl)

Hougen


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1 mtl)

Hov


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Håv

Jordeboksgård


1 Hov
        (1 mtl)

Hälla


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hälla
        (1 mtl)

Ileberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ileberg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1436 - 3:732/525
1545 - 15:564/692

Kallekodda


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Kallefors

Jordeboksgård


1 Kallekodda
        (1 mtl)

Kårtvet


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kårtvet
        (1 mtl)

Kärra


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärra
        (1 mtl)

Lalleröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lalleröd Nedeg.
        (1 mtl)
2 Lalleröd Oppeg. [Overg.]
        (1 mtl)

Leby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Leby
        (1 mtl)

Livetorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Livetorp
        (1 mtl)

Loppetorp


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Loppetorp
        (utj)
JB 1881: U. Tegneby Prästeg.

Lunden


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunden
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1544 - 14:804/801

Lunneslätt


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunneslätt
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1400 - 3:554/407
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
Lyr [Lyrön]: Ön Lyr omfattar gårdarna Bot, Bäckevik, , Lössbu, Röd och Äng

Löcke


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lycke

Jordeboksgård


1 Löcke
        (1/4 mtl)

Lössbu


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Låssbo

Jordeboksgård


1 Lössbu
        (1/4 mtl)
På Lyr.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:961/701

Mellby


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Mällby

Jordeboksgård


1 Mellby
        (1 mtl)

Mossen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Mossen
        (1/2 mtl)
Skeppstala och Mossen utgjorde t. 1910 en gemensam jbg.

Nöskärr


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Nötskär

Jordeboksgård


1 Nöskärr
        (1 mtl)
Se också Tuften.

Nösund


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Nösund
        (1 mtl)

Otterslätt


(2 mtl)

Namn


JR (EKB): Otteslätt

Jordeboksgårdar


1 Otterslätt
        (1 mtl)
2 Otterslätt
        (1 mtl)
N:r 2 överf. t. Molands s:n 1857.

Ramsholt


(1/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Ramshult

Jordeboksgård


1 Ramsholt
        (1/8 mtl)

Rom


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rom Mellomg.
        (1 mtl)
2 Rom Ytterg.
        (1 mtl)
3 Rom Österg. [Overg.]
        (1 mtl)

Rålanda


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rålanda Nordg.
        (1 mtl)
2 Rålanda Ytterg.
        (1 mtl)
3 Rålanda Österg.
        (1 mtl)
Se också Stamperöd och Tråvedalen.

Rålandsberg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rålandsberg
        (1/2 mtl)
Överf. fr. Molands s:n 1947.

Röd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/2 mtl)
På Lyr.

Skantorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skantorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1360 - 3:312/252
1374 - 3:389/299
1383 - 3:446/337
1399 - 3:549/403
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302

Skeppstala


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Skeppstala
        (1/2 mtl)
Skeppstala och Mossen utgjorde t. 1910 en gemensam jbg.
Skeppstala och Mossen, se Skeppstala resp. Mossen

Smedby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Smedby
        (1 mtl)

Stala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Stala
        (1 mtl)

Stamperöd


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Stamperöd
        (torp)
JB 1881: U. Rålanda Österg.

Strand


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Strand
        (1 mtl)
2 Övre Strand
        (1 mtl)
Se också Tornane och Valön.

Tavlebord


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tavlebord
        (1 mtl)

Tegneby Prästeg.


(1 mtl)

Namn


LM: Tegneby, Prästgården

Jordeboksgård


1 Tegneby Prästeg.
        (1 mtl)
Se också Loppetorp.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Tegneby s:n)
1360 - 3:312/252
1374 - 3:389/299
1377 - 9:170/175
1383 - 3:446/337
1399 - 3:549/403
1400 - 3:554/407
1436 - 3:732/525
1442 - 16:139/142
1457 - 5:809/586
1461 - 15:87/76
1487 - 3:961/700
1489 - 16:301/331
1533 - 14:722/733
1544 - 14:804/801

Tornane


(1 torp)

Namn


Också: [Tornarne]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tornane
        (torp)
JB 1881: U. Övre Strand.

Torp


(1 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Torp Oppeg. [Overg.]
        (1/2 mtl)
2 Torp Nedeg.
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1325 - 1:184/154
1430 - 2:702/527

Torsby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Torsby
        (1 mtl)

Tråvedalen


(1 torp)

Namn


Också: [Tråvedal]
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tråvedalen
        (torp)
JB 1881: U. Rålanda Ytterg.

Tuften


(1 torp)

Namn


LM: Tofta
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tuften
        (torp)
JB 1881: U. Nöskärr.

Tvet


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Tvet Sörg.
        (1 mtl)
2 Tvet Västerg.
        (1 mtl)
3 Tvet. Österg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1383 - 3:446/337

Tveteberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tveteberg
        (1 mtl)

Tvetehougen


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tvetehogen

Jordeboksgård


1 Tvetehougen
        (1 mtl)

Valön (del av)


(2 tegar)

Jordeboksgårdar


6 Valön Holmsteg
        (teg)
7 Valön Strandteg
        (teg)
JB 1881: N:r 6 u. Yttre Holm; n:r 7 u. Nedre Strand. N:r 1-5, se Valön i Stala s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
1558 - 15:678/792

Vasseröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Vasseröd
        (1/4 mtl)

Åker


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Åker
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1533 - 14:722/733

Äng


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äng
        (1 mtl)
På Lyr.

Äskekärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äskekärr
        (1 mtl)
Se också Dueholt och Gröva. Överf. t. Molands s:n någon gång mellan 1697 och 1719 och åter t. Tegneby s:n 1928.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1544 - 3:1162/843
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost