Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tegneby socken

Tegneby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Teigneby Sochn:

72 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 54 x 1, 11 x 1/2, 5 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 62 1/8 mantal, varav 16 1/4 skatte (18 jbg), 31 1/8 krono (35), 3 kloster (3), 2 1/4 prästebol (5), 3 adelns utsockne frälse (3) och 6 1/2 ofrimans frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Tegneby), 1 annexhemman/torp, 1 ödegård (krono) och 1 strandsittare (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B D F G H I K L M N O R S T V Å Ä
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Berg


(1 mtl)

Jordeboksgård


3 Berg
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n senast 1881.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. = Berg n:r 1 i Molands s:n el. n:r 2 i Molands/Skaftö s:n)
1383 - 3:446/337
1430 - 2:702/527
1543 - 15:562/690
1544 - 3:1162/843
1544 - 14:804/801

Björneröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Björneröd Nordg.
        (1 mtl)
2 Björneröd Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1493 - 3:985/716

Bocksvik


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Boxvik

Jordeboksgård


1 Bocksvik
        (1 mtl)

Bot


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bot
        (1 mtl)
På Lyr.

Bräcke, Inre


(1/2 mtl)

Namn


Också: Övre Bräcke
JR, EK: Bräcke

Jordeboksgård


1 Inre Bräcke
        (1/2 mtl)

Bräcke, Yttre


(1/2 mtl)

Namn


JR, EK: Bräcke

Jordeboksgård


2 Yttre Bräcke
        (1/2 mtl)

Bäckevik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Bäckevik
        (1 mtl)
På Lyr.


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bö Västerg.
        (1 mtl)
2 Bö Österg.
        (1 mtl)
På Lyr.

Dueholt


(1 torp)

Namn


Också: [Duvhult]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Dueholt
        (torp)
JB 1881: U. Äskekärr.

Fjällegärde


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Fjällegärde
        (1/2 mtl)

Fläskum


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Fläskum
        (1 mtl)

Gilleby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gilleby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/141

Gröva


(1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Gröva
        (1/4 mtl)
1 Sör-Gröva
        (1/4 mtl)
Sör-Gröva (u. Äskekärr enl. JB 1881) överf. fr. Molands s:n 1928.

Gunneröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Gunneröd
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n 1857.

Hagen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hagen
        (1/2 mtl)

Herbjörneröd


(1 1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Härbjörneröd

Jordeboksgårdar


1 Lille Herbjörneröd
        (1/4 mtl)
2 Store Herbjörneröd
        (1 mtl)
N:r 2 överf. t. Molands s:n 1857.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142

Holm


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Holm Västerg. (Västre Holm)
        (1 mtl)
2 Holm Ytterg. (Yttre Holm)
        (1 mtl)
3 Holm Österg. (Östre Holm)
        (1 mtl)
Se också Valön.

Holta


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hålta

Jordeboksgård


1 Holta
        (1/2 mtl)
Överf. t. Molands s:n någon gång mellan 1697 och 1719.

Houga


(1 1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hoga

Jordeboksgård


1 Houga
        (1 1/4 mtl)

Hougen


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1 mtl)

Hov


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Håv

Jordeboksgård


1 Hov
        (1 mtl)

Hälla


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Hälla
        (1 mtl)

Ileberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ileberg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1436 - 3:732/525
1545 - 15:564/692

Kallekodda


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Kallefors

Jordeboksgård


1 Kallekodda
        (1 mtl)

Kårtvet


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kårtvet
        (1 mtl)

Kärra


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärra
        (1 mtl)

Lalleröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lalleröd Nedeg.
        (1 mtl)
2 Lalleröd Oppeg. (Overg.)
        (1 mtl)

Leby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Leby
        (1 mtl)

Livetorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Livetorp
        (1 mtl)

Loppetorp


(1 utj)

Jordeboksgård


1 Loppetorp
        (utj)
JB 1881: U. Tegneby Prästeg.

Lunden


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunden
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1544 - 14:804/801

Lunneslätt


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunneslätt
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1400 - 3:554/407
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
Lyr [Lyrön]: Ön Lyr omfattar gårdarna Bot, Bäckevik, , Lössbu, Röd och Äng

Löcke


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Lycke

Jordeboksgård


1 Löcke
        (1/4 mtl)

Lössbu


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Låssbo

Jordeboksgård


1 Lössbu
        (1/4 mtl)
På Lyr.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:961/701

Mellby


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Mällby

Jordeboksgård


1 Mellby
        (1 mtl)

Mossen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Mossen
        (1/2 mtl)
Skeppstala och Mossen utgjorde t. 1910 en gemensam jbg.

Nöskärr


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Nötskär

Jordeboksgård


1 Nöskärr
        (1 mtl)
Se också Tuften.

Nösund


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Nösund
        (1 mtl)

Otterslätt


(2 mtl)

Namn


JR: Otteslätt

Jordeboksgårdar


1 Otterslätt
        (1 mtl)
2 Otterslätt
        (1 mtl)
N:r 2 överf. t. Molands s:n 1857.

Ramsholt


(1/8 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Ramshult

Jordeboksgård


1 Ramsholt
        (1/8 mtl)

Rom


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rom Mellomg.
        (1 mtl)
2 Rom Ytterg.
        (1 mtl)
3 Rom Österg. (Overg.)
        (1 mtl)

Rålanda


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Rålanda Nordg.
        (1 mtl)
2 Rålanda Ytterg.
        (1 mtl)
3 Rålanda Österg.
        (1 mtl)
Se också Stamperöd och Tråvedalen.

Rålandsberg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rålandsberg
        (1/2 mtl)
Överf. fr. Molands s:n 1947.

Röd


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1/2 mtl)
På Lyr.

Skantorp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skantorp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1360 - 3:312/252
1374 - 3:389/299
1383 - 3:446/337
1399 - 3:549/403
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302

Skeppstala


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Skeppstala
        (1/2 mtl)
Skeppstala och Mossen utgjorde t. 1910 en gemensam jbg.
Skeppstala och Mossen, se Skeppstala resp. Mossen

Smedby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Smedby
        (1 mtl)

Stala


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Stala
        (1 mtl)

Stamperöd


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Stamperöd
        (torp)
JB 1881: U. Rålanda Österg.

Strand


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Strand
        (1 mtl)
2 Övre Strand
        (1 mtl)
Se också Tornane och Valön.

Tavlebord


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tavlebord
        (1 mtl)

Tegneby Prästeg.


(1 mtl)

Namn


LM: Tegneby Prästgård

Jordeboksgård


1 Tegneby Prästeg.
        (1 mtl)
Se också Loppetorp.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Tegneby s:n)
1360 - 3:312/252
1374 - 3:389/299
1377 - 9:170/175
1383 - 3:446/337
1399 - 3:549/403
1400 - 3:554/407
1436 - 3:732/525
1442 - 16:139/142
1457 - 5:809/586
1461 - 15:87/76
1487 - 3:961/700
1489 - 16:301/331
1533 - 14:722/733
1544 - 14:804/801

Tornane


(1 torp)

Namn


Också: [Tornarne]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tornane
        (torp)
JB 1881: U. Övre Strand.

Torp


(1 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Torp Oppeg. (Overg.)
        (1/2 mtl)
2 Torp Nedeg.
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1325 - 1:184/154
1430 - 2:702/527

Torsby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Torsby
        (1 mtl)

Tråvedalen


(1 torp)

Namn


Också: [Tråvedal]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tråvedalen
        (torp)
JB 1881: U. Rålanda Ytterg.

Tuften


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tuften
        (torp)
JB 1881: U. Nöskärr.

Tvet


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Tvet Sörg.
        (1 mtl)
2 Tvet Västerg.
        (1 mtl)
3 Tvet. Österg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1383 - 3:446/337

Tveteberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tveteberg
        (1 mtl)

Tvetehougen


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Tvetehogen

Jordeboksgård


1 Tvetehougen
        (1 mtl)

Valön (del av)


(2 tegar)

Jordeboksgårdar


6 Valön Holmsteg
        (teg)
7 Valön Strandteg
        (teg)
JB 1881: N:r 6 u. Yttre Holm; n:r 7 u. Nedre Strand. N:r 1-5, se Valön i Stala s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1442 - 16:139/142
1482 - 16:276/302
1558 - 15:678/792

Vasseröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Vasseröd
        (1/4 mtl)

Åker


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Åker
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1533 - 14:722/733

Äng


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äng
        (1 mtl)
På Lyr.

Äskekärr


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äskekärr
        (1 mtl)
Se också Dueholt och Gröva. Överf. t. Molands s:n någon gång mellan 1697 och 1719 och åter t. Tegneby s:n 1928.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1544 - 3:1162/843
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost