Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Torps socken

Jordeboken

1697 omfattade Torp Sochn:

32 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 8 x 1, 9 x 1/2, 12 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 17 1/4 mantal, varav 7 1/8 skatte (11 jbg), 4 7/8 krono (8), 3 3/4 kloster (8), 1/2 kyrko (1) och 1 adelns utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 åkerlycka, 1 skogsteg och 1 kvarn (alla kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B F G H K M N R S T V Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Asmunderöd


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Assmunderöd

Jordeboksgård


1 Asmunderöd
        (1 mtl)

Blibräcka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Blibräcka
        (1/2 mtl)

Bru


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Bro

Jordeboksgård


1 Bru
        (1/4 mtl)

Föggetorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Föggetorp
        (1/2 mtl)

Garde


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gåre

Jordeboksgårdar


1 Garde
        (1/2 mtl)
2 Garde
        (1/2 mtl)

Gedebräcka


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gäddebräcka

Jordeboksgård


1 Gedebräcka
        (1/2 mtl)
Grinden, se Runnen med Grinden

Groröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Groröd
        (1/4 mtl)

Hougen


(1/2 mtl)

Namn


Också: Garde-Hougen [Gåre-Hogen]
LM och JR (EKB): Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1/2 mtl)

Höggeröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Höggeröd
        (1 mtl)
Kindslätt, se Tjärnslätt

Kleva


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kleva
        (1/2 mtl)

Klevedal


(3/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store [Västre] Klevedal
        (1/4 mtl)
2 Lille [Östre] Klevedal
        (1/8 mtl)

Kockhed


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kockhed
        (1/4 mtl)

Kyrkebyn


(1/2 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Kyrkeby

Jordeboksgård


1 Kyrkebyn
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1320 - 6:101/105

Kyrketegen


(1 utj)

Namn


Också: [Kyrkotegen]
LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Kyrketegen
        (utj)
JB 1881: U. Nöteviken.

Medstovan


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Medstugan

Jordeboksgård


1 Medstovan
        (1/2 mtl)

Molandetegen


(3/8 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Morlandstegen

Jordeboksgård


1 Molandetegen
        (3/8 mtl)

Naddebacken


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Naddebacken
        (1/4 mtl)

Nöteviken


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Nöteviken
        (1/4 mtl)
Se också Kyrketegen.

Runnen med Grinden


(3 torp)

Namn


LM: Runnen; [Grinden: -]

Jordeboksgård


1 Runnen med Grinden
        (3 torp)

Rödstegen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Rödstegen
        (1/4 mtl)
Slätten, se Tjärnslätt

Slättholt


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Slätthult

Jordeboksgård


1 Slättholt
        (1/4 mtl)

Stensholt


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Stenshult

Jordeboksgård


1 Stensholt
        (1 mtl)

Ström


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Ström
        (1 1/2 mtl)

Sörbön


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Söbben

Jordeboksgård


1 Sörbön
        (1 mtl)
Se också Åkerlöckan.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:961/700-701
1535 - 10:680/738

Timmerholt


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Timmerhult

Jordeboksgård


1 Timmerholt
        (1/4 mtl)

Tjärnslätt


(1/4 mtl)

Namn


Också: Slätten
LM och JR (EKB): Kindslätt

Jordeboksgård


1 Tjärnslätt
        (1/4 mtl)

Torp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Torps s:n)
1320 - 6:101/105
1423 - 3:667/481
1535 - 10:680/738

Tryckhålan


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Tryckhålan
        (1/8 mtl)

Töllås


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Töllås
        (1 mtl)

Valfjäll


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Varfjäll

Jordeboksgård


1 Valfjäll
        (1/4 mtl)

Åkerlöckan


(1 utj)

Namn


LM: -
JR (EKB): Åkerlyckan

Jordeboksgård


1 Åkerlöckan
        (utj)
JB 1881: U. Sörbön.

Ålgard


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Ålgård

Jordeboksgård


1 Ålgard
        (1/4 mtl)

Ödsmål


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Ödsmål
        (1 mtl)
2 Övre Ödsmål
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1535 - 10:680/738
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost