Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Torps socken

Torp kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Torp Sochn:

32 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 8 x 1, 9 x 1/2, 12 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 17 1/4 mantal, varav 7 1/8 skatte (11 jbg), 4 7/8 krono (8), 3 3/4 kloster (8), 1/2 kyrko (1) och 1 adelns utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 åkerlycka, 1 skogsteg och 1 kvarn (alla kloster).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B F G H K M N R S T V Å Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Asmunderöd


(1 mtl)

Namn


LM, JR EK: Assmunderöd

Jordeboksgård


1 Asmunderöd
        (1 mtl)

Blibräcka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Blibräcka
        (1/2 mtl)

Bru


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR EK: Bro

Jordeboksgård


1 Bru
        (1/4 mtl)

Föggetorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Föggetorp
        (1/2 mtl)

Garde


(1 mtl)

Namn


LM, JR EK: Gåre

Jordeboksgårdar


1 Garde
        (1/2 mtl)
2 Garde
        (1/2 mtl)

Gedebräcka


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR: Gäddebräcka
EK: Geddebräcka

Jordeboksgård


1 Gedebräcka
        (1/2 mtl)
Grinden, se Runnen med Grinden

Groröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Groröd
        (1/4 mtl)

Hougen


(1/2 mtl)

Namn


Också: Garde-Hougen [Gåre-Hogen]
LM, JR, EK: Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1/2 mtl)

Höggeröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Höggeröd
        (1 mtl)
Kindslätt, se Tjärnslätt

Kleva


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kleva
        (1/2 mtl)

Klevedal


(3/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Store Klevedal (Västre Klevedal)
        (1/4 mtl)
2 Lille Klevedal (Östre Klevedal)
        (1/8 mtl)

Kockhed


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kockhed
        (1/4 mtl)

Kyrkebyn


(1/2 mtl)

Namn


JR: Kyrkeby

Jordeboksgård


1 Kyrkebyn
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1320 - 6:101/105

Kyrketegen


(1 utj)

Namn


Också: [Kyrkotegen]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Kyrketegen
        (utj)
JB 1881: U. Nöteviken.

Medstovan


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Medstugan

Jordeboksgård


1 Medstovan
        (1/2 mtl)

Molandetegen


(3/8 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Morlandstegen

Jordeboksgård


1 Molandetegen
        (3/8 mtl)

Naddebacken


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Naddebacken
        (1/4 mtl)

Nöteviken


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Nöteviken
        (1/4 mtl)
Se också Kyrketegen.

Runnen med Grinden


(3 torp)

Namn


LM: Runnen; [Grinden: -]

Jordeboksgård


1 Runnen med Grinden
        (3 torp)

Rödstegen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Rödstegen
        (1/4 mtl)
Slätten, se Tjärnslätt

Slättholt


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Slätthult

Jordeboksgård


1 Slättholt
        (1/4 mtl)

Stensholt


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Stenshult

Jordeboksgård


1 Stensholt
        (1 mtl)

Ström


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Ström
        (1 1/2 mtl)

Sörbön


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Söbben

Jordeboksgård


1 Sörbön
        (1 mtl)
Se också Åkerlöckan.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:961/700-701
1535 - 10:680/738

Timmerholt


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Timmerhult

Jordeboksgård


1 Timmerholt
        (1/4 mtl)

Tjärnslätt


(1/4 mtl)

Namn


Också: Slätten
LM, JR, EK: Kindslätt

Jordeboksgård


1 Tjärnslätt
        (1/4 mtl)

Torp


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Torp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Torps s:n)
1320 - 6:101/105
1423 - 3:667/481
1535 - 10:680/738

Tryckhålan


(1/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Tryckhålan
        (1/8 mtl)

Töllås


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Töllås
        (1 mtl)

Valfjäll


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Varfjäll

Jordeboksgård


1 Valfjäll
        (1/4 mtl)

Åkerlöckan


(1 utj)

Namn


LM: -
JR, EK: Åkerlyckan

Jordeboksgård


1 Åkerlöckan
        (utj)
JB 1881: U. Sörbön.

Ålgard


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Ålgård

Jordeboksgård


1 Ålgard
        (1/4 mtl)

Ödsmål


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Ödsmål
        (1 mtl)
2 Övre Ödsmål
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1535 - 10:680/738
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost