Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Torsby socken

Torsby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Torßby Sochn:

75 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 2 x 3/4, 22 x 1/2, 12 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 52 3/4 mantal, varav 27 3/8 skatte (38 jbg), 17 5/8 krono (27), 1 utsockne frälse (2) och 6 3/4 ofrimans frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Torsby Prästegårdh), 1 äng (ofrimans frälse) och 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bastö (Bastön)
Brunnefjäll, se Hållsunga
Bräcke
     1 Bräcke Södra
     2 Bräcke Norra
     4
     5
Bökhammer (Bökhammar), se Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd
Dalen
Dotorp
     1 Dotorp Sörg.
     2 Dotorp Norg.
Fjällsholmen
Gillholmen
Glose
     1 Glose Österg.
     2 Glose Överg.
     3 Glose Norg.
     4 Glose Nederg.
     5 Glose Bratteg.
     6 Glose Ödegärde
     7 Glose Brunseg.
     8 Glose Västerg.
Glöskär
     1 Glöskär Mellang.
     3 Glöskär Österg.
     6
Gunnarslycka (Gunnarslycke)
Göröd
Hallbjörtorp
     1 Hallbjörtorp Österg.
     2 Hallbjörtorp Västerg.
Hede | torp u. Staby
Hermansby
     1 Hermansby Sörg.
     2 Hermansby Norg.
Holm
     1 Holm Västra
     2 Holm Östra
     3 Holm Lilla
Hållsunga (Håltzung)
     1 Hållsunga eller Brunnefjäll
     2 Hållsunga Norg.
     3 Hållsunga Österg.
     4 Hållsunga Nederg.
Höga
Kärna
Kärrhed
Lefstad
     1 Lefstad Österg.
     2 Lefstad Västerg.
Lerlycke
Mathammer | se Torsby Prästgård
Raggesås
Ramseröd, se Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd
Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd (Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd)
Runneröd
Råckeröd
Röd
     1 Röd Stora
     3 Röd Lilla
Röd, Västra
     2
Sjöhåla
     1 Sjöhåla Sörg.
     2 Sjöhåla Västerg.
     3 Sjöhåla Mellang.
Skår, Lilla | se Torsby Prästgård
     1
Skår, Stora
     2
Skårsäng
Skårtorp | torp u. Staby
Skåttan
Staby
     1 Staby Nederg.
     2 Staby Överg.
Tofta
     1 Tofta Sörg.
     2 Tofta Norg.
Torrebräcka
Torsby
     2 Torsby Mellang.
     3 Torsby Norg.
     4 Torsby Norg.
     5 Torsby Sörg.
Torsby Prästgård | gemensam ägovidd med Mathammer och Lilla Skår
     1
Tronnum
     1 Tronnum Mellang.
     2 Tronnum Sörg.
     3 Tronnum Lilleg.
Trädal
Ugglehed
Åkerhög
Önneröd
Överön
     1 Överön Stora
     2 Överön Lilla
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost