Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Torsby socken

Jordeboken

1697 omfattade Torßby Sochn:

75 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 2 x 3/4, 22 x 1/2, 12 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 52 3/4 mantal, varav 27 3/8 skatte (38 jbg), 17 5/8 krono (27), 1 utsockne frälse (2) och 6 3/4 ofrimans frälse (8).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Torsby Prästegårdh), 1 äng (ofrimans frälse) och 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bastö (Bastön)
Brunnefjäll, se Hållsunga
Bräcke
     1 Bräcke Södra
     2 Bräcke Norra
     4
     5
Bökhammer (Bökhammar), se Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd
Dalen
Dotorp
     1 Dotorp Sörg.
     2 Dotorp Norg.
Fjällsholmen
Gillholmen
Glose
     1 Glose Österg.
     2 Glose Överg.
     3 Glose Norg.
     4 Glose Nederg.
     5 Glose Bratteg.
     6 Glose Ödegärde
     7 Glose Brunseg.
     8 Glose Västerg.
Glöskär
     1 Glöskär Mellang.
     3 Glöskär Österg.
     6
Gunnarslycka (Gunnarslycke)
Göröd
Hallbjörtorp
     1 Hallbjörtorp Österg.
     2 Hallbjörtorp Västerg.
Hede | torp u. Staby
Hermansby
     1 Hermansby Sörg.
     2 Hermansby Norg.
Holm
     1 Holm Västra
     2 Holm Östra
     3 Holm Lilla
Hållsunga (Håltzung)
     1 Hållsunga eller Brunnefjäll
     2 Hållsunga Norg.
     3 Hållsunga Österg.
     4 Hållsunga Nederg.
Höga
Kärna
Kärrhed
Lefstad
     1 Lefstad Österg.
     2 Lefstad Västerg.
Lerlycke
Mathammer | se Torsby Prästgård
Raggesås
Ramseröd, se Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd
Ranneberg med Bökhammer och Ramseröd (Ranneberg med Bökhammar och Ramseröd)
Runneröd
Råckeröd
Röd
     1 Röd Stora
     3 Röd Lilla
Röd, Västra
     2
Sjöhåla
     1 Sjöhåla Sörg.
     2 Sjöhåla Västerg.
     3 Sjöhåla Mellang.
Skår, Lilla | se Torsby Prästgård
     1
Skår, Stora
     2
Skårsäng
Skårtorp | torp u. Staby
Skåttan
Staby
     1 Staby Nederg.
     2 Staby Överg.
Tofta
     1 Tofta Sörg.
     2 Tofta Norg.
Torrebräcka
Torsby
     2 Torsby Mellang.
     3 Torsby Norg.
     4 Torsby Norg.
     5 Torsby Sörg.
Torsby Prästgård | gemensam ägovidd med Mathammer och Lilla Skår
     1
Tronnum
     1 Tronnum Mellang.
     2 Tronnum Sörg.
     3 Tronnum Lilleg.
Trädal
Ugglehed
Åkerhög
Önneröd
Överön
     1 Överön Stora
     2 Överön Lilla
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost