Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Valla socken

Jordeboken

1697 omfattade Walla Sochn:

63 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 43 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2 och 8 x 1/4.

Sammanlagt 51 mantal, varav 19 skatte (24 jbg), 6 1/4 krono (7), 13 1/2 kastelle (15), 4 3/4 biskops (6), 1 1/4 prästebol (3), 1/2 kyrko (1) och 5 3/4 adelns insockne frälse (7).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Sundzby), 1 ödejord (krono), 1 utjord (kastelle), 1 teg (skatte), 1 ängeteg (kyrko), 1 äng (kastelle) och 1 ö (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apelgården
Apleröd
Askerön (Askerö) | Lilla Askerön; Stora Askerön ligger i Norums socken
     1 Askerön Nordg.
     2 Askerön Sörg.
Balkeröd
Berga
Bråland
     1 Bråland Nedra
     2 Bråland Nedra
     3 Bråland Övra
Bräcke
Djuphult | se Sundsby
Fjälebro (Fjällebro)
     1 Fjälebro Nedra
     2 Fjälebro Övra
     3 | äng
Furusäter
Gälov
Habborsby
     1 Habborsby Sörg.
     2 Habborsby Nordg.
Hammar, Lilla
Hanekullen
Hjälteby
     1 Hjälteby Västra
     2 Hjälteby Östra
Häggvall
     1 Häggvall Överg.
     2 Häggvall Nederg.
     3 Häggvall Uppeg.
Hällene
Häller
Hövik
     3
Kalekärr
Kil
     1 Kil Västerg.
     2 Kil Österg.
Kleva
Krommeröd
Krossen (Kråssen)
Kråkedal
Lind
Myggenäs
     1 Myggenäs Uppeg.
     2 Myggenäs Mellang.
     3 Myggenäs Nederg.
Mällby
Näs
     1 Näs Västra
     2 Näs Östra
Rävsal
Röd (på Tjörn)
     1 Röd Mellang.
     2 Röd Lilla
     4 Röd Västra
     5 Röd Östra
Röd (på Mjörn)
     3
Rörvik
Spjärr
Styrdal
Sundsby | gemensamm ägovidd med Djuphult, Tunnevik och Åker
Svanvik
     1 Svanvik Nederg.
     2 Svanvik Mellang.
     3 Svanvik Uppeg.
Sörby
     1 Sörby Lilla
     2 Sörby Stora
Tunnevik | se Sundsby
Tångeröd
     1 Tångeröd Nederg.
     2 Tångeröd Överg
Tönsäng
Uteby
Åker | se Sundsby
Ävja (Efja)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost