Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Valla socken

Valla kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Walla Sochn:

63 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 43 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2 och 8 x 1/4.

Sammanlagt 51 mantal, varav 19 skatte (24 jbg), 6 1/4 krono (7), 13 1/2 kastelle (15), 4 3/4 biskops (6), 1 1/4 prästebol (3), 1/2 kyrko (1) och 5 3/4 adelns insockne frälse (7).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Sundzby), 1 ödejord (krono), 1 utjord (kastelle), 1 teg (skatte), 1 ängeteg (kyrko), 1 äng (kastelle) och 1 ö (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Apelgården
Apleröd
Askerön (Askerö) | Lilla Askerön; Stora Askerön ligger i Norums socken
     1 Askerön Nordg.
     2 Askerön Sörg.
Balkeröd
Berga
Bråland
     1 Bråland Nedra
     2 Bråland Nedra
     3 Bråland Övra
Bräcke
Djuphult | se Sundsby
Fjälebro (Fjällebro)
     1 Fjälebro Nedra
     2 Fjälebro Övra
     3 | äng
Furusäter
Gälov
Habborsby
     1 Habborsby Sörg.
     2 Habborsby Nordg.
Hammar, Lilla
Hanekullen
Hjälteby
     1 Hjälteby Västra
     2 Hjälteby Östra
Häggvall
     1 Häggvall Överg.
     2 Häggvall Nederg.
     3 Häggvall Uppeg.
Hällene
Häller
Hövik
     3
Kalekärr
Kil
     1 Kil Västerg.
     2 Kil Österg.
Kleva
Krommeröd
Krossen (Kråssen)
Kråkedal
Lind
Myggenäs
     1 Myggenäs Uppeg.
     2 Myggenäs Mellang.
     3 Myggenäs Nederg.
Mällby
Näs
     1 Näs Västra
     2 Näs Östra
Rävsal
Röd (på Tjörn)
     1 Röd Mellang.
     2 Röd Lilla
     4 Röd Västra
     5 Röd Östra
Röd (på Mjörn)
     3
Rörvik
Spjärr
Styrdal
Sundsby | gemensamm ägovidd med Djuphult, Tunnevik och Åker
Svanvik
     1 Svanvik Nederg.
     2 Svanvik Mellang.
     3 Svanvik Uppeg.
Sörby
     1 Sörby Lilla
     2 Sörby Stora
Tunnevik | se Sundsby
Tångeröd
     1 Tångeröd Nederg.
     2 Tångeröd Överg
Tönsäng
Uteby
Åker | se Sundsby
Ävja (Efja)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost