Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Vistelands socken

Jordeboken

1697 omfattade Westerlandh Sochn:

76 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/8 mantal, 26 x 1, 25 x 1/2, 1 x 3/8, 10 x 1/4, 12 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 44 1/16 mantal, varav 12 1/16 skatte (16 jbg), 24 5/8 krono (47), 1/4 prästebol (1), 1/2 insockne frälse (1), 4 5/8 utsockne frälse (8) och 2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Rößtorpz Sätherie), 6 torp (2 skatte och 4 under sätegården), 4 ängar (1 skatte och 3 krono) och 1 ålfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amneröd
     1 Amneröd Norg.
     2 Amneröd Sörg.
Arboskog
Assleröd
Backer
Ballabo
     1 Ballabo Norg.
     2 Ballabo Sörg.
     3 Ballabo Mellang.
     4 Ballabo Nederg.
Bränna, Lilla
     3
Bränna, Stora
     2
Bränna, Yttre
     1
Bäck
     3
Ekåsen | ej genom laga delning skild från Färleken, Maen, Svarvareås och Västergård
Färleken | se Ekåsen
Fägran och Örevattnet
Färjhagen
Groröd
     2 Groröd Östra
     3 Groröd Västra
     5 Groröd Stora
Grunneröd
Hagen
Halleröd
Holmen
Hålt
     1 Hålt Norra
     2 Hålt Mellan
Håltet [Hålt Södra]
     1
Häggeröd
Idan | torp
Ivarslund
Kyrkeby
     1 Kyrkeby Överg.
     2 Kyrkeby Annex
     3 Kyrkeby Sörg.
     4 Kyrkeby Norg.
Källseröd
Lusseröd
Långeröd
Maen | se Ekåsen
Mjösund
Måröd
Mälleröd
Nyborg
Nygård
Prästeröd
Röd, Västra
     1
Röd, Östra
     2
Röstorp
Sandbäcken
Sannersby
     1 Sannersby Norg.
     2 Sannersby Sörg.
Skalleröd
Skörsbo
Slätten (Slättan) | torp
Stenbacken
Svarvareås | se Ekåsen
Svenseröd
     1 Svenseröd Nedra
     2 Svenseröd Mellan
     3 Svenseröd Södra
     4 Svenseröd Övra
Sågen (Saugen) | torp
Sågetorpet Sjöhallen
Torrskog (Torskog)
     1 Torrskog Sörg.
     2 Torrskog Norg.
Tån
Västergård | se Ekåsen
Västerlanda
     1 Västerlanda Sörg.
     2 Västerlanda Mellang.
     3 Västerlanda Österg.
     4 Västerlanda Norg.
Västersjön
Åby
     1 Åby Västra
     2 Åby Lilla
     3 Åby Lilla
     4 Åby Nedra
     5 Åby Mellang.
Åsen, Stora
     1
Åsen, Yttre
     2
Äspeskogen
Ödegärdet
Örevattnet, se Fägran och Örevattnet
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost