Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Vistelands socken
(Västerlanda)

Visteland (Västerlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Westerlandh Sochn:

76 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/8 mantal, 26 x 1, 25 x 1/2, 1 x 3/8, 10 x 1/4, 12 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 44 1/16 mantal, varav 12 1/16 skatte (16 jbg), 24 5/8 krono (47), 1/4 prästebol (1), 1/2 insockne frälse (1), 4 5/8 utsockne frälse (8) och 2 ofrimans frälse (3).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Rößtorpz Sätherie), 6 torp (2 skatte och 4 under sätegården), 4 ängar (1 skatte och 3 krono) och 1 ålfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amneröd
     1 Amneröd Norg.
     2 Amneröd Sörg.
Arboskog
Assleröd
Backer
Ballabo
     1 Ballabo Norg.
     2 Ballabo Sörg.
     3 Ballabo Mellang.
     4 Ballabo Nederg.
Bränna, Lilla
     3
Bränna, Stora
     2
Bränna, Yttre
     1
Bäck
     3
Ekåsen | ej genom laga delning skild från Färleken, Maen, Svarvareås och Västergård
Färleken | se Ekåsen
Fägran och Örevattnet
Färjhagen
Groröd
     2 Groröd Östra
     3 Groröd Västra
     5 Groröd Stora
Grunneröd
Hagen
Halleröd
Holmen
Hålt
     1 Hålt Norra
     2 Hålt Mellan
Håltet [Hålt Södra]
     1
Häggeröd
Idan | torp
Ivarslund
Kyrkeby
     1 Kyrkeby Överg.
     2 Kyrkeby Annex
     3 Kyrkeby Sörg.
     4 Kyrkeby Norg.
Källseröd
Lusseröd
Långeröd
Maen | se Ekåsen
Mjösund
Måröd
Mälleröd
Nyborg
Nygård
Prästeröd
Röd, Västra
     1
Röd, Östra
     2
Röstorp
Sandbäcken
Sannersby
     1 Sannersby Norg.
     2 Sannersby Sörg.
Skalleröd
Skörsbo
Slätten (Slättan) | torp
Stenbacken
Svarvareås | se Ekåsen
Svenseröd
     1 Svenseröd Nedra
     2 Svenseröd Mellan
     3 Svenseröd Södra
     4 Svenseröd Övra
Sågen (Saugen) | torp
Sågetorpet Sjöhallen
Torrskog (Torskog)
     1 Torrskog Sörg.
     2 Torrskog Norg.
Tån
Västergård | se Ekåsen
Västerlanda
     1 Västerlanda Sörg.
     2 Västerlanda Mellang.
     3 Västerlanda Österg.
     4 Västerlanda Norg.
Västersjön
Åby
     1 Åby Västra
     2 Åby Lilla
     3 Åby Lilla
     4 Åby Nedra
     5 Åby Mellang.
Åsen, Stora
     1
Åsen, Yttre
     2
Äspeskogen
Ödegärdet
Örevattnet, se Fägran och Örevattnet
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost