Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Vrems socken

Jordeboken

Vrems socken uppgick i Kville kyrkosocken i slutet av 1500-talet och bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26, och ingår därför i 1697 års jordebok bland Kvilles gårdar.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

B F G H K L M N R S T U V Y Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Fotnot: Nedanstående gårdar ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Kvilles gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.

Bodeland


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Bodeland Västerg.
        (1 mtl)
2 Bodeland Österg.
        (1 mtl)
Se också Storskogen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Borgane


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Borgane
        (1/2 mtl)

Borgen, Lille


(1 äng)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


2 Lille Borgen
        (äng)

Branneby


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Branneby Nordg.
        (1 mtl)
2 Branneby Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Fagerbacka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Fagerbacka
        (1/2 mtl)

Giddehammar


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Giddehammar
        (1 mtl)

Hede


(2 mtl)

Namn


JR (EKB): Hee

Jordeboksgårdar


1 Söndre Hede
        (1 mtl)
3 Övre Hede
        (1 mtl)

(N:r 2, se Vernikshede i Kville s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vernikshede i Kville s:n)
1346 - 4:305/247

Holmane


(1/4 mtl)

Namn


Förr också: Holmen
LM och JR (EKB): Holmarna

Jordeboksgård


1 Holmane
        (1/4 mtl)

Holtane


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Håltane

Jordeboksgård


1 Holtane
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hällesås


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällesås
        (1/4 mtl)

Kallstorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Kallstorp
        (1/2 mtl)

Kasen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kasen
        (1/4 mtl)
Löcke [Lycke], se Vremslöcke

Myren


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Myren
        (1/2 mtl)

Nyborg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Nyborg
        (1/4 mtl)

Råstock


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Råstock
        (1/2 mtl)
Skogen, se Ulseröd

Sköröd


(1 mtl)

Namn


LM: Sjöröd
JR (EKB): Sjöröd med Ulseröd

Jordeboksgård


1 Sköröd
        (1 mtl)
Skörödsskogen [Sjörödsskogen], se Ulseröd

Snibe


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Snibe
        (1/2 mtl)
Se också Storskogen.

Storskogen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Storskogen
        (torp)
JB 1881: U. Bodeland Västerg., Bodeland Österg. och Snibe.

Svenungsön


(1 mtl)

Namn


LM: Svennungsön

Jordeboksgård


1 Svenungsön
        (1 mtl)

(Ön n:r 1. N:r 2-3, se Ön i Kville s:n.)

Torpane


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Torpane
        (1 mtl)
2 Övre Torpane
        (1 mtl)

Tvetane


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tveten

Jordeboksgård


1 Tvetane
        (1/2 mtl)

Ulseröd


(1/4 mtl)

Namn


Också: Skörödsskogen [Sjörödsskogen]; Skogen
LM: -
JR (EKB): - (Se Sköröd)

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        (1/4 mtl)

Utgard


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Utgård

Jordeboksgård


1 Utgard
        (1/2 mtl)

Vrem


(4 3/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Vrem
        (1 mtl)
2 Store Vrem
        (3 3/8 mtl)
Säteri (n:r 2).

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Vrems s:n)
1326? - 6:128/145
1346 - 4:305/246-247

Vremslöcke


(1/4 mtl)

Namn


Också: Löcke Vremsgard
LM: Vremslycke; Lycke Vremsgård
JR (EKB): Lycke

Jordeboksgård


2 Vremslöcke
        (1/4 mtl)

(Löcke n:r 2. N:r 1, se Nordre Löcke i Kville s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Löcke i Kville s:n

Yllene


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Yllene Nordg.
        (1 mtl)
2 Yllene Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247
Ön, se Svenungsön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost