Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Vrems socken

Vrem kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kville)
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Vrems socken uppgick i Kville kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26. 1697 hade också jordebokssocknen upphört, och dess gårdar ingår därför i det årets jordebok bland Kvilles gårdar, där det i gårdsförteckningen anges vilka gårdar som tidigare ingick i Vrems socken.

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)

Gårdsförteckning (se nedan)


B D F G H K L M N R S T U V Y Ö

Nedanstående gårdar ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Kvilles gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Blankenborg


1 torp

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Blankenborg
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.

Bodeland


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Bodeland Västerg.
        1 mtl uts fr
2 Bodeland Österg.
        1 mtl uts fr
Se också Storskogen.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Borgane


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Borgane
        1/2 mtl sk

Borgen, Lille


1 äng

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


2 Lille Borgen
        1 äng sk

Branneby


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Branneby Nordg.
        1 mtl sk
2 Branneby Sörg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Dypedal


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Också: [Djupedal]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Dypedal
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]

Fagerbacka


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Fagerbacka
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]

Gedehammar


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Giddehammar

Jordeboksgård


1 Gedehammar
        1 mtl kr

Hede


2 mtl

Namn


JR: Hee

Jordeboksgårdar


1 Nedre Hede (Söndre Hede)
        1 mtl kr
3 Övre Hede
        1 mtl sk

(N:r 2, se Vernikshede i Kville s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vernikshede)
1346 - 4:305/247
Hjälte Ödegard [Hjälte Ödegård], Hjältögarden [Hjältögården], se Ödegarden

Holmane


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Förr också: Holmen
LM, JR, EK: Holmarna

Jordeboksgård


1 Holmane
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]

Holtane


1 torp [1/2 mtl]

Namn


LM, JR, EK: Håltane

Jordeboksgård


1 Holtane
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Hällesås


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Hällesås
        1/4 mtl sk

Hästhagen


1 torp

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


- Hästhagen
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.

Kallstorp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Kallstorp
        1/2 mtl prb

Kasen


1 torp [1/4 mtl]

Jordeboksgård


1 Kasen
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]

Klövan


1 torp

Namn


LM: Klåvan
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Klövan
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.

Koberöd


1 torp

Namn


LM: [Kobberöd]
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Koberöd
        1 torp ins fr
U. Store Vrem.

Krappsätt


1 torp [1/4 mtl]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Krappsätt
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Löcke [Lycke], se Vremslöcke

Myren


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Myren
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]

Nyborg


1 torp [1/4 mtl]

Jordeboksgård


1 Nyborg
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]

Råstock


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Råstock
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]
Skogen, se Ulseröd

Sköröd


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Sjöröd

Jordeboksgård


1 Sköröd
        3/4 (1) mtl sk
Skörödsskogen [Sjörödsskogen], se Ulseröd

Snibe


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Snibe
        1/2 mtl uts fr
Se också Storskogen.

Snögard


1 torp [1/2 mtl]

Namn


Också: [Snögård]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Snögard
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]

Storskogen


[1 torp]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Storskogen
        [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Bodeland Västerg., Bodeland Österg. och Snibe.

Svennungsön


1 mtl

Namn


JR: Svenungsön

Jordeboksgård


1 Svennungsön
        1 mtl sk

(Ön n:r 1. N:r 2-3, se Ön i Kville s:n.)

Torpane


1 1/2 (2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nedre Torpane
        1/2 (1) mtl kr
2 Övre Torpane
        1 mtl ins fr

Tvetane


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tveten

Jordeboksgård


1 Tvetane
        1/2 mtl sk

Ulene


1 1/2 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Yllene

Jordeboksgårdar


1 Ulene Nordg.
        1 mtl sk
2 Ulene Sörg.
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Ulseröd


1/4 mtl

Namn


Också: Skörödsskogen [Sjörödsskogen]; Skogen
LM: -

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        1/4 mtl sk

Utgard


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Utgård

Jordeboksgård


1 Utgard
        1/2 mtl uts fr

Vrem


1 [4 3/8] mtl

Jordeboksgårdar


1 Lille Vrem
        1 mtl kr
2 Store Vrem
        1 säteri ins fr [motsv. 2 1/8 mtl ins fr 1660, om man från 1720-talets mantal
        drar av mantalet i Dorotea Bielkes JB 1660 för de gårdar som räknas som
        torp u. Store Vrem i JB 1697; mantalssatt först omkr. 1720, 6 3/8 mtl ins fr;
        1824 ändrat till 3 3/8 mtl ins fr, efter avdrag för då mantalssatta
        rå- och rörshemman som tidigare räknats som torp under säteriet]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Vrems s:n)
1326? - 6:128/145
1346 - 4:305/246-247

Vremslöcke


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Också: Löcke Vremsgard
LM: Lycke [fastighetsnamn]; Vremslycke, Lycke Vremsgård [gårdsnamn på kartan]
JR, EK: Lycke

Jordeboksgård


2 Vremslöcke
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]

(Löcke n:r 2. N:r 1, se Nordre Löcke i Kville s:n.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Löcke i Kville s:n
Yllene, se Ulene

Ödegarden


1 torp [1/4 mtl]

Namn

Också: [Ödegården], Hjälte Ödegard [Hjälte Ödegård], Hjältögarden [Hjältögården]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Ödegarden
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Ön, se Svenungsön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost