Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Ytterby socken

Jordeboken

1697 omfattade Ytterby Sochn:

53 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Ormo, kr), 30 x 1, 16 x 1/2, 4 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 41 1/4 mantal, varav 1 skatte (2 jbg), 38 krono (48), 1 1/4 prästebol (2) och 1 kyrko (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ladugård (Castellagårdn), 11 torp och 1 äng (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backer
Bredsten (Bresten)
Elestorp (Ellestorp)
Guddeby
     1 Guddeby Nedra
     2 Guddeby Övra
Guddehjälm
Hillebol (Hällebol)
Hältorp (Hälltorp)
Hölen
Kanehall
Kastellegården
Klockarebolet
Kuröd
Kvarnebacken
     1
Kvarnebacken (Kvarnbacken) | avs.
     2
Kållen, se Munkegärde
Mareberg (Marieberg)
Munkegärde
     1 Munkegärde Östra eller Kållen
     2 Munkegärde Övra
     3 Munkegärde Mellan
Ormo
Rollsbo
     1 Rollsbo Överg.
     2 Rollsbo Norg.
     3 Rollsbo Västerg.
     4 Rollsbo Mellang.
     5 Rollsbo Österg.
     6 Rollsbo Nederg.
Ryr
Skrämmenborg
Skälebräcke (Skällebräcke)
     1 Skälebräcke Övra
     2 Skälebräcke Nedra
Stället
Synneröd
     1 Synneröd Östra
     2 Synneröd Västra
     3 | jord
Sävholmen | äng
Tega
     1 Tega Prästeg.
     2 Tega Västerg.
     3 Tega Österg.
     4 Tega Mellang.
Trankärr
     2
Trädal
Tunge
     1 Tunge Östra
     2 Tunge Västra
Ulvegärde
Ulvesund
Vena
     1 Vena Västerg.
     2 Vena Mellang.
     3 Vena Överg.
Åsleröd
     1 Åsleröd Stora
     2 Åsleröd Lilla
Ängegärde
     1 Ängegärde Västra
     2 Ängegärde Östra
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost