Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Ytterby socken

Ytterby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Ytterby Sochn:

53 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 2 mantal (Ormo, kr), 30 x 1, 16 x 1/2, 4 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 41 1/4 mantal, varav 1 skatte (2 jbg), 38 krono (48), 1 1/4 prästebol (2) och 1 kyrko (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ladugård (Castellagårdn), 11 torp och 1 äng (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backer
Bredsten (Bresten)
Elestorp (Ellestorp)
Guddeby
     1 Guddeby Nedra
     2 Guddeby Övra
Guddehjälm
Hillebol (Hällebol)
Hältorp (Hälltorp)
Hölen
Kanehall
Kastellegården
Klockarebolet
Kuröd
Kvarnebacken
     1
Kvarnebacken (Kvarnbacken) | avs.
     2
Kållen, se Munkegärde
Mareberg (Marieberg)
Munkegärde
     1 Munkegärde Östra eller Kållen
     2 Munkegärde Övra
     3 Munkegärde Mellan
Ormo
Rollsbo
     1 Rollsbo Överg.
     2 Rollsbo Norg.
     3 Rollsbo Västerg.
     4 Rollsbo Mellang.
     5 Rollsbo Österg.
     6 Rollsbo Nederg.
Ryr
Skrämmenborg
Skälebräcke (Skällebräcke)
     1 Skälebräcke Övra
     2 Skälebräcke Nedra
Stället
Synneröd
     1 Synneröd Östra
     2 Synneröd Västra
     3 | jord
Sävholmen | äng
Tega
     1 Tega Prästeg.
     2 Tega Västerg.
     3 Tega Österg.
     4 Tega Mellang.
Trankärr
     2
Trädal
Tunge
     1 Tunge Östra
     2 Tunge Västra
Ulvegärde
Ulvesund
Vena
     1 Vena Västerg.
     2 Vena Mellang.
     3 Vena Överg.
Åsleröd
     1 Åsleröd Stora
     2 Åsleröd Lilla
Ängegärde
     1 Ängegärde Västra
     2 Ängegärde Östra
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost