Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Öckerö socken

Öckerö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Öckeröö Sochn:

18 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 8 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2 och 2 x 1/4.

Sammanlagt 12 1/2 mantal, allt krono (18 jbg).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (krono), 1 äng (krono?) och 1 backsittare (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


B F G H K N R T Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Björkö

Jordeboksgårdar


1 Björkö Västerg.
2 Björkö Bångeg.
3 Björkö Sörg.
Björkö: Ön Björkö består av gårdarna Björkö, Hovudet, Nordö och Rydet

Fodö

Namn


LM: Fotö
JR, EK: Fogdö

Jordeboksgård


1 Fodö

Grötö

Jordeboksgård


1 Grötö

Gårda

Namn


LM: Hönö [fastigheterna]; Gårda [på kartan]
JR: Hönö
EK: Hönö, "kallas även Gårda"

Jordeboksgårdar


1 Gårda Bergag.
2 Gårda Västerg.

Heden

Namn


JR: Hedan

Jordeboksgård


1 Heden
På Hönö.

Holt

Namn


LM, JR, EK: Hult

Jordeboksgård


1 Holt
På Hönö.

Hovudet

Namn


LM, EK: Huvudet
JR: Huvud

Jordeboksgård


1 Hovudet
På Björkö.

Hyppel

Namn


LM, EK: Hyppeln
JR: Höppel

Jordeboksgård


1 Hyppel

Hällsö

Namn


LM, EK: Hälsö
JR: Hällesö

Jordeboksgård


1 Hällsö
Hönö, se Gårda
Hönö: Ön Hönö består av gårdarna Gårda, Heden, Holt och Röd
Knippla, se Tjällö
Källö, se Tjällö

Nordö

Namn


LM, JR, EK: Nolö

Jordeboksgård


1 Nordö
På Björkö.

Rydet

Namn


LM, JR, EK: Ryd

Jordeboksgård


1 Rydet
På Björkö.

Röd

Jordeboksgård


1 Röd
På Hönö.

Rörö

Jordeboksgård


1 Rörö

Tjällö

Namn


LM: Källö
JR, EK: Källö eller Knippla

Jordeboksgård


1 Tjällö
En utj.

Öckerö

Jordeboksgårdar


1 Öckerö Nordg.
2 Öckerö Sörg.
3 Öckerö [äng]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1300 - 1:92/86
1407 - 3:583/425
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost