Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Öckerö socken

Jordeboken

1697 omfattade Öckeröö Sochn:

18 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 8 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2 och 2 x 1/4.

Sammanlagt 12 1/2 mantal, allt krono (18 jbg).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (krono), 1 äng (krono?) och 1 backsittare (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

B F G H K N R T Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Björkö

Jordeboksgårdar


1 Björkö Västerg.
2 Björkö Bångeg.
3 Björkö Sörg.
Björkö: Ön Björkö består av gårdarna Björkö, Hovudet, Nordö och Rydet

Fodö

Namn


LM: Fotö
JR (EKB): Fogdö

Jordeboksgård


1 Fodö

Grötö

Jordeboksgård


1 Grötö

Gårda

Namn


JR (EKB): Hönö

Jordeboksgårdar


1 Gårda Bergag.
2 Gårda Västerg.

Heden

Namn


JR (EKB): Hedan

Jordeboksgård


1 Heden
På Hönö.

Holt

Namn


LM: -
JR (EKB): Hult

Jordeboksgård


1 Holt
På Hönö.

Hovudet

Namn


LM: Björkö Huvud
JR (EKB): Huvud

Jordeboksgård


1 Hovudet
På Björkö.

Hyppel

Namn


LM: Hyppeln
JR (EKB): Höppel

Jordeboksgård


1 Hyppel

Hällsö

Namn


LM: Hälsö
JR (EKB): Hällesö

Jordeboksgård


1 Hällsö
Hönö, se Gårda
Hönö: Ön Hönö består av gårdarna Gårda, Heden, Holt och Röd
Knippla, se Tjällö
Källö, se Tjällö

Nordö

Namn


LM och JR (EKB): Nolö

Jordeboksgård


1 Nordö
På Björkö.

Rydet

Namn


LM och JR (EKB): Ryd

Jordeboksgård


1 Rydet
På Björkö.

Röd

Jordeboksgård


1 Röd
På Hönö.

Rörö

Jordeboksgård


1 Rörö

Tjällö

Namn


LM: Källö
JR (EKB): Källö eller Knippla

Jordeboksgård


1 Tjällö
En utj.

Öckerö

Jordeboksgårdar


1 Öckerö Nordg.
2 Öckerö Sörg.
3 Öckerö [äng]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1300 - 1:92/86
1407 - 3:583/425
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost