Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mollösunds socken

Jordeboken

Mollösund utbröts ur Molands socken som kapellförsamling 1587, men blev egen socken först 1923, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Tangen


(1 3/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tången

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Tangen
        (1/4 mtl)
2 Tangen
        (1/4 mtl)
3 Nedre Tangen
        (1/4 mtl)
4 Övre Tangen
        (1 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost