Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Mollösunds socken

Mollösund kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Mollösund utbröts ur Molands socken som kapellförsamling 1587, men blev egen socken först 1923, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Tangen


(1 3/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Tången

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Tangen
        (1/4 mtl)
2 Tangen
        (1/4 mtl)
3 Nedre Tangen
        (1/4 mtl)
4 Övre Tangen
        (1 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost