Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Rönnings socken
(Rönnäng)

Rönning (Rönnäng) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Rönning utbröts ur Stenkyrka socken som kapellförsamling 1797, och blev egen församling och jordebokssocken först 1920, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Stenkyrkas gårdar.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bäckevik | 1/4 av Bäckevik ligger i Stenkyrka socken
Dyrön, Stora
Hålan
Kårevik | utj. u. Rönnäng
Kärrsön
Rönnäng
Tjörnekalv | utj.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost