Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Rönnings socken

Jordeboken

Rönning utbröts ur Stenkyrka socken som kapellförsamling 1797, men blev egen församling och jordebokssocken först 1920, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Stenkyrkas gårdar.
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bäckevik | 1/4 av Bäckevik ligger i Stenkyrka socken
Dyrön, Stora
Hålan
Kårevik | utj. u. Rönnäng
Kärrsön
Rönnäng
Tjörnekalv | utj.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost