Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kville socken
Del 2: L-Ö

Kville kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Se del 1.

Gårdsförteckning (se nedan)


Del 1: A B D E F G H J K
Del 3: L M N O P R S T U V Y Å Ö

I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Vrems gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.
Del 1: A-K

Ledum


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ledum
        1 mtl kr
Se också Kallås.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Lersten


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Lersten Nedeg.
        1 mtl sk
2 Lersten Oppeg.
        1 mtl sk

Liveröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Liveröd
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Lunna


1/2 (3/4) mtl

Jordeboksgård


1 Lunna
        1/2 (3/4) mtl kr

Lushed


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Karlslund
Namnet Àndrades officiellt till Karlslund 1866.

Jordeboksgård


1 Lushed
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Löcke, Nordre


1/2 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Lycke

Jordeboksgård


1 Nordre Löcke
        1/2 (1) mtl kr

(N:r 2, se Vremslöcke)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vremslöcke)
1346 - 4:305/246-247
Löcke [Lycke], se också Vremslöcke

Lössbu


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Lössbo

Jordeboksgård


1 Lössbu
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Lössgard


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Lössgård

Jordeboksgård


1 Lössgard
        1 mtl ins fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/749

Mostorp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Mostorp
        1/2 mtl kr

Myren


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Myren
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Möre


1 mtl

Jordeboksgård


1 Möre
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Nordby


3/4 (1) mtl

Namn


JR, EK: Norby

Jordeboksgård


1 Nordby
        3/4 (1) mtl kr

Nordgard (vid Grimslätt)


1/4 mtl

Namn


LM: -
JR, EK: Norgård

Jordeboksgård


1 Nordgard
        1/4 mtl prb

Nordgard (på Store Homborö)


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Norgård

Jordeboksgård


2 Nordgard
        1 mtl sk

Nyborg


1 torp [1/4 mtl]

Jordeboksgård


1 Nyborg
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Nygard


3/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Nygård

Jordeboksgård


1 Nygard
        3/4 mtl kr
Ormetorp, se Söndre Torp

Prästängen


1 ödeg

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Prästängen
        1 ödeg sk
U. Solum.

Putten


1 ödeg

Jordeboksgård


1 Putten
        1 ödeg sk
JB 1697: U. Kampstorp, men brukas u. Nordby.

Rabbalshede


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Rabbalshede
        1/2 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Rodden


1 ödeg

Namn


LM: Rådden
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Rodden
        1 ödeg sk
U. Alnäs.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Råröd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Råröd
        1 mtl kr

Råstock


1 torp [1/2 mtl]

Jordeboksgård


1 Råstock
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1824 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/2 mtl ins fr]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Röd, Nordre


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Norra Röd

Jordeboksgård


1 Nordre Röd
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Röd)
1514 - 1:1038/749

Röd, Söndre


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Södra Röd

Jordeboksgård


2 Söndre Röd
        1 mtl ins fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Röd

Rönningen


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Rönningen
        1/4 mtl uts fr

Rörkärr


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Rörkärr
        1/2 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Rörvik


1 mtl

Jordeboksgård


1 Rörvik
        1 mtl sk

Skebräcke


1 mtl

Jordeboksgård


1 Skebräcke
        1 mtl kr

Skistad


1 1/2 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Skistad Mellomg.
        1/2 (1) mtl kr
2 Skistad Nordg.
        1/2 (1) mtl kr
3 Skistad Västerg.
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Skogane (vid Hjälpesten)


1/8 mtl

Namn


Också: Hougen [Hogen]

Jordeboksgård


1 Skogane
        1/8 mtl kr
Skogane, se också Alnässkogen

Skogen


[1 torp]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Skogen
        [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Fuglekärr Sörg.
Skogen, se också Alnässkogen
Skogen, se också Ulseröd

Skotteröd


1/8 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skåtteröd

Jordeboksgård


1 Skotteröd
        1/8 mtl sk

Sköröd


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Sjöröd

Jordeboksgård


1 Sköröd
        3/4 (1) mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.
Skörödsskogen [Sjörödsskogen], se Ulseröd

Snibe


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Snibe
        1/2 mtl uts fr
Se också Storskogen.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Snögard


1 torp [1/2 mtl]

Namn


Också: [Snögård]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Snögard
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/2 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Solberg


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Nord-Solberg
        1 mtl kr
2 Sör-Solberg
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Solbräcke


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Solbräcke
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Solum


3 mtl och 1 ödeg

Namn


LM, JR, EK: Solhem

Jordeboksgårdar


1 Solum Mellomg.
        1 mtl kr
2 Solum Nedeg.
        1 mtl sk
3 Solum Nordg.
        1 mtl sk
4 Solum
        1 ödeg kr
JB 1881: N:r 4 u. n:r 2.
Se också Prästängen.

Sparöd


1 äng

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Sparöd
        1 äng kr

Staby


1 mtl

Jordeboksgård


1 Staby
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Stensholmen


1 holme

Namn


JR, EK: -

Jordeboksgård


- Stensholmen
        1 holme kr
U. Kalvö.

Storskogen


[1 torp]

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Storskogen
        [ej i JB 1697; senare 1 torp]
JB 1881: U. Bodeland Västerg., Bodeland Österg. och Snibe.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Stuvängen


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Stuvängen
        1/2 mtl sk

Svennungsön


1 mtl

Namn


JR: Svenungsön

Jordeboksgård


1 Svennungsön
        1 mtl sk

(Ön n:r 1. N:r 2-3, se Ön.)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Svälte


1 1/4 mtl

Jordeboksgårdar


1 Lille Svälte (Svälte Ödeg.)
        1/4 mtl prb
2 Store Svälte
        1 mtl ins fr

Söbskinn


1 1/4 mtl

Namn


JR: Söbskind

Jordeboksgårdar


1 Söbskinn
        1 mtl kr
2 Söbskinn Ödeg.
        1/4 mtl prb

Tegen


1 mtl

Jordeboksgård


1 Tegen
        1 mtl sk

Torp, Nordre


2 mtl

Namn


Också: [Norra Torp]
LM, JR, EK: Torp

Jordeboksgårdar


2 Nordre Torp Nordg.
        1 mtl sk
3 Nordre Torp Sörg.
        1 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Torp)
1317 - 3:110/108
1346 - 4:305/247

Torp, Söndre


1 mtl

Namn


Förr: Ormetorp
LM: Torp [fastighetsnamn], Södra Torp [gårdsnamn på kartan]
JR: Torp
EK: Södra Torp

Jordeboksgård


1 Söndre Torp
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Torp

Torpane


1 1/2 (2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nedre Torpane
        1/2 (1) mtl kr
2 Övre Torpane
        1 mtl ins fr
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Torsbu


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Torsbo

Jordeboksgård


1 Torsbu
        3/4 (1) mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Träsvall


1 mtl

Jordeboksgård


1 Träsvall
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Trätteland


1 (2) mtl

Namn


LM, EK: Trättelanda

Jordeboksgårdar


1 Trätteland Nedeg.
        1/2 (1) mtl kr
2 Trätteland Oppeg.
        1/2 (1) mtl kr
Sör-Trätteland. (Nord-Trätteland ligger i Tanums s:n, granne med Sör-Trätteland.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Trättestad


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Trättestad Nedeg.
        1 mtl sk
2 Trättestad Oppeg.
        1 mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Tungene


1 mtl

Jordeboksgård


1 Tungene
        1 mtl sk

Tvetane


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Tveten

Jordeboksgård


1 Tvetane
        1/2 mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Ulene


1 1/2 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Yllene

Jordeboksgårdar


1 Ulene Nordg.
        1 mtl sk
2 Ulene Sörg.
        1/2 (1) mtl kr
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Ulseröd


1/4 mtl

Namn


Också: Skörödsskogen [Sjörödsskogen]; Skogen
LM: -

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        1/4 mtl sk
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Utgard


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Utgård

Jordeboksgård


1 Utgard
        1/2 mtl uts fr
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Valö


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Valön

Jordeboksgård


1 Valö
        1/4 mtl sk

Veberg


1 mtl

Jordeboksgård


1 Veberg
        1 mtl sk

Vernikshede


3/4 mtl

Namn


Också: Hede Verniksgard
LM: Hede Värniksgården
JR: Hee VernixgÄrd
EK: Hede Värniksgård

Jordeboksgård


2 Vernikshede
        3/4 mtl kr

(Hede n:r 2. N:r 1 och 3, se Hede.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Hede

Vidingen


5 (6) mtl

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Vidingen Asmundsg.
        1 mtl sk
2 Mellom-Vidingen Björnsg.
        1 mtl sk
3 Nord-Vidingen Botolfsg.
        1 mtl sk
4 Nord-Vidingen Kristensg.
        1/2 (1) mtl kr
5 Öst-Vidingen
        1 mtl kr
6 Nord-Vidingen Östensg.
        1/2 (1) mtl ins fr
- Vidingen
        1 ödeg. kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Vindehed


1 ödeg

Namn


LM: Vinnehed
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Vindehed
        1 ödeg kr

Vrem


1 [4 3/8] mtl

Jordeboksgårdar


1 Lille Vrem
        1 mtl kr
2 Store Vrem
        1 säteri ins fr [motsv. 2 1/8 mtl ins fr 1660, om man från 1720-talets mantal
        drar av mantalet i Dorotea Bielkes JB 1660 för de gårdar som räknas som
        torp u. Store Vrem i JB 1697; mantalssatt först omkr. 1720, 6 3/8 mtl ins fr;
        1824 ändrat till 3 3/8 mtl ins fr, efter avdrag för då mantalssatta
        rå- och rörshemman som tidigare räknats som torp under säteriet]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Vrems s:n)
1326? - 6:128/145
1346 - 4:305/246-247

Vremslöcke


1 torp [1/4 mtl]

Namn


Också: Löcke Vremsgard
LM: Lycke [fastighetsnamn]; Vremslycke, Lycke Vremsgård [gårdsnamn på kartan]
JR, EK: Lycke

Jordeboksgård


2 Vremslöcke
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660;
        blev 1822 åter mantalsatt gård, s.k. rĂ„- och rörshemman, 1/4 mtl ins fr]

(Löcke n:r 2. N:r 1, se Nordre Löcke.)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Löcke

Vägen


1 torp

Jordeboksgård


1 Vägen
        1 torp kr
U. Kville Prästeg.
Yllene, se Ulene

Ysteröd


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Österöd

Jordeboksgård


1 Ysteröd
        1/2 mtl sk

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Åbrott


1 1/4 (2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Åbrott Sörg.
        3/4 (1) mtl kr
2 Åbrott Nordg.
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Ånneröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Ånneröd
        1/4 mtl sk

Åsleröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Åsleröd
        1/4 mtl sk

Ödegarden


1 torp [1/4 mtl]

Namn

Också: [Ödegården], Hjälte Ödegard [Hjälte Ödegård], Hjältögarden [Hjältögården]
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Ödegarden
        1 torp ins fr [u. Store Vrem; 1/4 mtl ins fr i Dorotea Bielkes JB 1660]
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Ödsmål, Nordre


1 3/4 (3) mtl

Namn


LM: Ödsmål
JR, EK: Norra Ödsmål

Jordeboksgårdar


1 Nordre Ödsmål Inneg.
        1/2 (1) mtl kr
2 Nordre Ödsmål Nordg.
        3/4 (1) mtl sk
3 Nordre Ödsmål Sörg.
        1/2 (1) mtl kr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Ödsmål)
1346 - 4:305/247

Ödsmål, Söndre


3 mtl

Namn


LM: Ödsmål [fastighetsnamn]; Södra Ödsmål [gårdsnamn på kartan]
JR, EK: Södra Ödsmål

Jordeboksgårdar


4 Söndre Ödsmål Mellomg.
        1 mtl ins fr
5 Söndre Ödsmål Sörg.
        1 mtl ins fr
6 Söndre Ödsmål Nordg.
        1 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Ödsmål

Ön


2 mtl

Jordeboksgårdar


2 Ön Nordg.
        1 mtl sk
3 Ön Sörg.
        1 mtl sk

(N:r 1, se Svennungsön.)
Ön, se också Svennungsön
Österöd, se Ysteröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost