Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Kville socken
Del 2: L-Ö

Del 1

Jordeboken

Se del 1.
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

Del 1: A B D E F G H J K
Del 3: L M N O P R S T U V Y Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Fotnot: I nedanstående förteckning noteras vilka gårdar som ingick i Vrems socken enligt 1625-26 års jordebok. Store Vrems sätegård finns inte med i den jordeboken, men har här också räknats till Vrems socken, tillsammans med de därunder liggande och senare mantalssatta gårdarna. Uppgifterna om gårdarna är desamma som redovisas på sidan med Vrems gårdar, där de också upptas. Den enda uppgift som hämtats ur 1625-26 års jordebok är alltså vilka gårdar som ingick i Vrems socken.

Ledum


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Ledum
        (1 mtl)
Se också Kattås.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Lersten


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lersten Nedeg.
        (1 mtl)
2 Lersten Oppeg.
        (1 mtl)

Liveröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Liveröd
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Lunna


(3/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunna
        (3/4 mtl)

Lushed


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Karlslund
Namnet ändrades officiellt till Karlslund 1866.

Jordeboksgård


1 Lushed
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Löcke, Nordre


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lycke

Jordeboksgård


1 Nordre Löcke
        (1 mtl)

(N:r 2, se Vremslöcke)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Vremslöcke)
1346 - 4:305/246-247
Löcke [Lycke], se också Vremslöcke

Lössbu


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lössbo

Jordeboksgård


1 Lössbu
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Lössgard


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Lössgård

Jordeboksgård


1 Lössgard
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1514 - 1:1038/749

Mostorp


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Mostorp
        (1/2 mtl)

Myren


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Myren
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Möre


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Möre
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Nordby


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Norby

Jordeboksgård


1 Nordby
        (1 mtl)

Nordgard (vid Grimslätt)


(1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Norgård

Jordeboksgård


1 Nordgard
        (1/4 mtl)

Nordgard (på Store Homborö)


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Norgård

Jordeboksgård


2 Nordgard
        (1 mtl)

Nyborg


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Nyborg
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Nygard


(3/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Nygård

Jordeboksgård


1 Nygard
        (3/4 mtl)
Ormetorp, se Söndre Torp

Prästängen


(1 ödeg)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Prästängen
        (ödeg)

Putten


(1 ödeg)

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Putten
        (ödeg)

Rabbalshede


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rabbalshede
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Rodden


(1 ödeg)

Namn


LM: Rådden
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Rodden
        (ödeg)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246

Råröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Råröd
        (1 mtl)

Råstock


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Råstock
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Röd, Nordre


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Norra Röd

Jordeboksgård


1 Nordre Röd
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Röd)
1514 - 1:1038/749

Röd, Söndre


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Södra Röd

Jordeboksgård


2 Söndre Röd
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Röd

Rönningen


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Rönningen
        (1/4 mtl)

Rörkärr


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Rörkärr
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Rörvik


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Rörvik
        (1 mtl)

Skebräcke


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skebräcke
        (1 mtl)

Skistad


(3 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Skistad Mellomg.
        (1 mtl)
2 Skistad Nordg.
        (1 mtl)
3 Skistad Västerg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Skogane


(1/8 mtl)

Namn


Också: Hougen [Hogen]

Jordeboksgård


1 Skogane
        (1/8 mtl)
Skogane, se också Alnässkogen

Skogen


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Skogen
        (torp)
JB 1881: U. Fuglekärr Sörg.
Skogen, se också Alnässkogen
Skogen, se också Ulseröd

Skotteröd


(1/8 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Skåtteröd

Jordeboksgård


1 Skotteröd
        (1/8 mtl)

Sköröd


(1 mtl)

Namn


LM: Sjöröd
JR (EKB): Sjöröd med Ulseröd

Jordeboksgård


1 Sköröd
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.
Skörödsskogen [Sjörödsskogen], se Ulseröd

Snibe


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Snibe
        (1/2 mtl)
Se också Storskogen.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Solberg


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nord-Solberg
        (1 mtl)
2 Sör-Solberg
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Solbräcke


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Solbräcke
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Solum


(3 mtl och 1 ödeg)

Namn


LM och JR (EKB): Solhem

Jordeboksgårdar


1 Solum Mellomg.
        (1 mtl)
2 Solum Nedeg.
        (1 mtl)
3 Solum Nordg.
        (1 mtl)
4 Solum
        (ödeg)
JB 1881: N:r 4 u. n:r 2.

Sparöd


(1 äng)

Jordeboksgård


1 Sparöd
        (äng)

Staby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Staby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Storskogen


(1 torp)

Namn


JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Storskogen
        (torp)
JB 1881: U. Bodeland Västerg., Bodeland Österg. och Snibe.
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Stuvängen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Stuvängen
        (1/2 mtl)

Svenungsön


(1 mtl)

Namn


LM: Svennungsön

Jordeboksgård


1 Svenungsön
        (1 mtl)

(Ön n:r 1. N:r 2-3, se Ön.)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Svälte


(1 1/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Svälte [Svälte Ödeg.]
        (1/4 mtl)
2 Store Svälte
        (1 mtl)

Söbskinn


(1 1/4 mtl)

Namn


LM: -
JR (EKB): Söbskind

Jordeboksgårdar


1 Söbskinn
        (1 mtl)
2 Söbskinn Ödeg.
        (1/4 mtl)

Tegen


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tegen
        (1 mtl)

Torp, Nordre


(2 mtl)

Namn


Också: [Norra Torp]
LM och JR (EKB): Torp

Jordeboksgårdar


2 Nordre Torp Nordg.
        (1 mtl)
3 Nordre Torp Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Torp)
1317 - 3:110/108
1346 - 4:305/247

Torp, Söndre


(1 mtl)

Namn


Förr: Ormetorp
LM och JR (EKB): Södra Torp

Jordeboksgård


1 Söndre Torp
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Torp

Torpane


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Torpane
        (1 mtl)
2 Övre Torpane
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Torsbu


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Torsbo

Jordeboksgård


1 Torsbu
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Träsvall


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Träsvall
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Trätteland


(2 mtl)

Namn


LM: Trättelanda

Jordeboksgårdar


1 Trätteland Nedeg.
        (1 mtl)
2 Trätteland Oppeg.
        (1 mtl)
Sör-Trätteland. (Nord-Trätteland ligger i Tanums s:n, granne med Sör-Trätteland.)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1315 - 4:110/104
1346 - 4:305/247

Trättestad


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Trättestad Nedeg.
        (1 mtl)
2 Trättestad Oppeg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Tungene


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Tungene
        (1 mtl)

Tvetane


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Tveten

Jordeboksgård


1 Tvetane
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Ulseröd


(1/4 mtl)

Namn


Också: Skörödsskogen [Sjörödsskogen]; Skogen
LM: -
JR (EKB): - (Se Sköröd)

Jordeboksgård


1 Ulseröd
        (1/4 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Utgard


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Utgård

Jordeboksgård


1 Utgard
        (1/2 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Valö


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Valön

Jordeboksgård


1 Valö
        (1/4 mtl)

Veberg


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Veberg
        (1 mtl)

Vernikshede


(3/4 mtl)

Namn


Också: Hede Verniksgard
LM: Hede Värniksgården
JR (EKB): Hee Vernixgård

Jordeboksgård


2 Vernikshede
        (3/4 mtl)

(Hede n:r 2)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Hede

Vidingen


(6 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Mellom-Vidingen Asmundsg.
        (1 mtl)
2 Mellom-Vidingen Björnsg.
        (1 mtl)
3 Nord-Vidingen Botolfsg.
        (1 mtl)
4 Nord-Vidingen Kristensg.
        (1 mtl)
5 Öst-Vidingen
        (1 mtl)
6 Nord-Vidingen Östensg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Vindehed


(1 ödeg)

Namn


LM: Vinnehed
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Vindehed
        (ödeg)

Vrem


(4 3/8 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Vrem
        (1 mtl)
2 Store Vrem
        (3 3/8 mtl)
Säteri (n:r 2).
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Vrems s:n)
1326? - 6:128/145
1346 - 4:305/246-247

Vremslöcke


(1/4 mtl)

Namn


Också: Löcke Vremsgard
LM: Vremslycke; Lycke Vremsgård
JR (EKB): Lycke

Jordeboksgård


2 Vremslöcke
        (1/4 mtl)

(Löcke n:r 2. N:r 1, se Nordre Löcke.)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Löcke

Vägen


(1 torp)

Jordeboksgård


1 Vägen
        (torp)
JB 1881: U. Kville Prästeg.

Yllene


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Yllene Nordg.
        (1 mtl)
2 Yllene Sörg.
        (1 mtl)
Ingick tidigare i Vrems s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/247

Ysteröd


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Österöd

Jordeboksgård


1 Ysteröd
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108

Åbrott


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Åbrott Sörg.
        (1 mtl)
2 Åbrott Nordg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1346 - 4:305/246-247

Ånneröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Ånneröd
        (1/4 mtl)

Åsleröd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Åsleröd
        (1/4 mtl)

Ödsmål, Nordre


(3 mtl)

Namn


LM: Ödsmål
JR (EKB): Norra Ödsmål

Jordeboksgårdar


1 Nordre Ödsmål Inneg.
        (1 mtl)
2 Nordre Ödsmål Nordg.
        (1 mtl)
3 Nordre Ödsmål Sörg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Ev. Söndre Ödsmål)
1346 - 4:305/247

Ödsmål, Söndre


(3 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Södra Ödsmål

Jordeboksgårdar


4 Söndre Ödsmål Mellomg.
        (1 mtl)
5 Söndre Ödsmål Sörg.
        (1 mtl)
6 Söndre Ödsmål Nordg.
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
Se Nordre Ödsmål

Ön


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


2 Ön Nordg.
        (1 mtl)
3 Ön Sörg.
        (1 mtl)

(N:r 1, se Svenungsön.)
Ön, se också Svenungsön
Österöd, se Ysteröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost