Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

BULLERNS SKEPPREDA
(BULLARENS HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Bullarens härad.
Indelning

Socknar


Mo
Naverstad

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1681 Bullern
1682 - 1801 Kville och Bullern
1802 - 1825 Bullern
1826 - 1859 Tanum och Bullern
1860 - 1903 Bullern
1904 - 1926 Kville, Tanum och Bullern
1927 - 1951 Norderviken (omfattade 1927-1951: Vätte, Tanum, Kville och Bullern;
                    1944-1951: Strömstad)

Fögderi (t.o.m. 1951)


Norderviken (Norrviken)
Arkiv
I Landsarkivet ingår de fyra första häradsrättsperioderna (se under Tingslag ovan) i Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätts arkiv. Därefter har varje häradsrätt sitt eget arkiv.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt
Bullarens häradsrätt
Kville, Tanums och Bullarens [Kville m.fl.] häradsrätt
Norrvikens häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Bullarens ägodelningsrätt
Norrvikens ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt
Bullarens häradsrätt
Kville, Tanums och Bullarens [Kville m.fl.] häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost