Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

FRÄKNE SKEPPREDA
(INLANDS FRÄKNE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Inlands Fräkne härad.
Indelning

Socknar


Forsäla (Forshälla)
Grinneröd
Lyng (Ljung)
Resteröd

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1927 Fräkne
1928 - 1947 Inlands norra (omfattade Fräkne och Inlands Nordre samt Hjartums socken av Torpe)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Inland
1946 - 1951 Oddevall (Uddevalla)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands Fräkne häradsrätt
Inlands norra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Inlands Fräkne häradsrätt [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands Fräkne ägodelningsrätt
Inlands norra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Inlands Fräkne häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost