Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

INLANDS SÖNDRE SKEPPREDA
(INLANDS SÖDRE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Inlands Södre härad.

Hette förr Faxehärads skeppreda.
Indelning

Socknar


Harestav (Harestad)
Kareby
Löcke (Lycke)
Römeland (Romelanda)
Torsby
Ytterby

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1927 Inlands Söndre
1928 - 1947 Inlands södra (omfattade 1928-1947: Inlands Söndre samt Vistelands socken av Torpe;
                    1929-1947: Konghäll)
1948 - 1951 Inland (omfattade Fräkne, Inlands Nordre, Inlands Söndre, Torpe och Konghäll)

Fögderi (t.o.m. 1951)


Inland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Inlands Södre häradsrätt
Inlands södra häradsrätt
Inlands häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Inlands Södre häradsrätt [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Inlands Södre ägodelningsrätt
Inlands södra ägodelningsrätt
Inlands ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Inlands Södre häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost