Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

LANE SKEPPREDA
(LANE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Lane härad.
Indelning

Socknar


Västre länsmansdistriktet
Bokenäs
Dragsmark
Högås
Skriksvik (Skredsvik)

Östre länsmansdistriktet
Bäve (t.o.m. 1944)
Härestad (Herrestad)
Ryr (Lane-Ryr)

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1917 Lane
1917 - 1951 Sunnerviken (omfattade 1917-1951: Tunge, Sörbygden, Stangenäs, Sotenäs och Lane;
                    1938-1951: Lysekil)

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Sunnerviken
1946 - 1951 Oddevall (Uddevalla)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Lane häradsrätt
Sunnervikens häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Tunge m.fl. häradsrätt [i registerrummet; omfattar även Lane häradsrätt]
Lane häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Lane ägodelningsrätt
Sunnervikens ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs [Tunge m.fl.] häradsrätt
Lane häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost