Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

ORDOST SKEPPREDA
(ORUSTS ÖSTRA HÄRAD, ORUSTS VÄSTRA HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Orusts Östra härad och Orusts Västra härad.
Indelning

Socknar


Östre häradet
Langeland (Långelanda)
Mykleby (Myckleby)
Stala
Torp

Västre häradet
Fiskebäckskil (fr. 1600-talet till 1888)
Grundsund (1799-1888)
Gullholmen (fr.o.m. 1799)
Käringön (fr.o.m. 1795)
Moland (Morlanda)
Mollösund (fr.o.m. 1587)
Röra
Skaftö (fr.o.m. 1888)
Tegneby

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1698 Ordost
1699 - 1951 Ordost och Tjörn

Ordost båda härader har ej utgjort egna tingslag. Skilda ting för Ordost och Tjörn hölls vid flera tillfällen till långt in på 1700-talet.

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Ordost och Tjörn (Orust och Tjörn)
1946 - 1951 Oddevall (Uddevalla)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Orusts och Tjörns häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Orusts och Tjörns häradsrätt [i registerrummet]
Orusts och Tjörns häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Orusts och Tjörns ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Orusts och Tjörns häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost