Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

TJÖRNS SKEPPREDA
(TJÖRNS HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Tjörns härad.
Indelning

Socknar


Kläsholmen (Klädesholmen) - fr.o.m. 1794
Klövedal
Rönning (Rönnäng) - fr.o.m. 1794
Stenkyrka
Valla

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1698 Tjörn
1699 - 1951 Ordost och Tjörn

Skilda ting för Ordost och Tjörn hölls vid flera tillfällen till långt in på 1700-talet.

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Ordost och Tjörn (Orust och Tjörn)
1946 - 1951 Inland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Orusts och Tjörns häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Orusts och Tjörns häradsrätt [i registerrummet]
Orusts och Tjörns häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Orusts och Tjörns ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Orusts och Tjörns häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost