Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

VÄTTE SKEPPREDA
(VETTE HÄRAD)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Vette härad.

Hette förr Vättehärads skeppreda.
Indelning

Socknar


Hodal (Hogdal)
Krokstrand - fr.o.m. 1922
Lommeland
Näsene (Näsinge)
Rellen - längst till 1544
Skede (Skee)
Tjärnö
Vätteland (Vättland) - längst till 1544

Tingslag (t.o.m. 1951)


Häradsrätt
0000 - 1681 Vätte
1682 - 1698 Vätte och Tanum
1699 - 1731 Vätte
1732 - 1801 Vätte och Tanum
1802 - 1926 Vätte
1927 - 1951 Norderviken (omfattade 1927-1951: Vätte, Tanum, Kville och Bullern;
                    1944-1951: Strömstad)

Fögderi (t.o.m. 1951)


Norderviken (Norrviken)
Arkiv
I Landsarkivet ingår de fyra första häradsrättsperioderna (se under Tingslag ovan) i Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätts arkiv. Därefter har varje häradsrätt sitt eget arkiv.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt
Vette häradsrätt
Norrvikens häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt [i registerrummet; omfattar även Vette häradsrätt]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Vette ägodelningsrätt
Norrvikens ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt
Vette häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av häradsrättens original]
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost