Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

LYSEKILS STAD

INNEHÅLL

Namn och historik

Indelning

Arkiv
Namn och historik

Namn


Hette ursprungligen Stangen.

Historik


Blev köping 1836 (inom Stangenäs skeppreda) och stad 1903.
Indelning

Församling


Lysekil

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
1903 - 1937 Lysekil

Häradsrätt (under landsrätt)
1938 - 1951 Sunnerviken (omfattade Tunge, Sörbygden, Stangenäs, Sotenäs, Lane och Lysekil)

Fögderi (t.o.m. 1951)


1938 - 1951 Sunnerviken
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Lysekils rådhusrätt och magistrat
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Sunnervikens häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Lysekils rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Lysekils ägodelningsrätt
Sunnervikens ägodelningsrätt
· Förvaltningsarkiv:
Lysekils rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Lysekils kronokassör [mantalslängder hänvisas till "Sunnervikens fögderi", ska vara
                                  Sunnervikens häradsskrivare (även före 1938)]
Lysekils kommunalborgmästare
Lysekils drätselkammare
Lysekils stadsfogde
Lysekils överexekutor
Lysekils stadsfiskal
Lysekils taxeringsnämnd

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Bouppteckningar [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Lysekils rådhusrätt och magistrat
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost