Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

ODDEVALLS STAD
(UDDEVALLA STAD)

INNEHÅLL

Namn och historik

Indelning

Arkiv
Namn och historik

Namn


Officiellt Uddevalla stad.

Historik


De äldsta bevarade stadsprivilegierna är från 1498.
Indelning

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
Oddevall

Församlingar


Oddevall (Uddevalla)
Oddevalls militärförsamling (Uddevalla militärförsamling) - 1919-1927
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Uddevalla rådhusrätt och magistrat
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Uddevalla rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
· Kämnersrättens domböcker m.m.:
Uddevalla kämnersrätt
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Uddevalla ägodelningsrätt
· Förvaltningsarkiv:
Uddevalla rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Uddevalla uppbördsverk [mantalslängder m.m.]
Uddevalla stadsfogde
Uddevalla överexekutor
Uddevalla stadsfiskal
Uddevalla fattigvårdsstyrelse

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Uddevalla rådhusrätt och magistrat
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av rådhusrättens original]
· Mantalslängder:
Uddevalla uppbördsverk
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost