Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

STRÖMSTADS STAD

INNEHÅLL

Namn och historik

Indelning

Arkiv
Namn och historik

Namn


Hette ursprungligen Strömmen.

Historik


Blev köping (inom Vätte skeppreda) 1667 och stad med namnet Strömstad 1672.
Indelning

Församling


Strömstad

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
0000 - 1943 Strömstad

Häradsrätt (under landsrätt)
1944 - 1951 Norderviken (omfattade Vätte, Tanum, Kville, Bullern och Strömstad)

Fögderi (t.o.m. 1951)


1944 - 1951 Norderviken (Norrviken)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Strömstads rådhusrätt och magistrat
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Norrvikens häradsrätt
· Bouppteckningar m.m.:
Strömstads inskrivningsdomare
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Strömstads rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Strömstads ägodelningsrätt
Norrvikens ägodelningsrätt
· Övriga rätters domböcker m.m.:
Strömstads accisrätt
· Förvaltningsarkiv:
Strömstads rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Strömstads kronokassör [mantalslängder m.m.]
Strömstads kommunalborgmästare
Strömstads stadsfogde
Strömstads överexekutor
Strömstads stadsfiskal
Strömstads stads äldste

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Strömstads rådhusrätt och magistrat
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av rådhusrättens original]
· Mantalslängder:
Strömstads kronokassör
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost