Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Livkompaniet

(1:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 100 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

26 S, 16 A Kareby
21 S, 25 A Jörland
18 S, 12 A Spekeröd
14 S, 16 A Römeland
11 S, 12 A Norum
09 S, 07 A Solberg
05 S, 05 A Ockland
01 S, 03 A Ödsmål

00 S, 07 A Mykleby
00 S, 05 A Stala
00 S, 04 A Röra
00 S, 03 A Langeland
00 S, 02 A Stenkyrka
00 S, 02 A Valla
00 S, 01 A Visteland
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost