Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Lane (Majorens) kompani

(2:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 100 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

25 S, 20 A Härestad
21 S, 20 A Skriksvik
15 S, 11 A Bokenäs
15 S, 10 A Bäve
13 S, 19 A Ryr
08 S, 05 A Högås
05 S, 02 A Dragsmark

00 S, 16 A Moland
00 S, 15 A Röra
00 S, 11 A Tegneby
00 S, 10 A Langeland
00 S, 06 A Klövedal
00 S, 05 A Valla
00 S, 04 A Mykleby
00 S, 04 A Stala
00 S, 03 A Stenkyrka
00 S, 03 A Torp
00 S, 01 A Berfeldal
00 S, 01 A Forsäla
00 S, 01 A Hede
00 S, 01 A Lyse
00 S, 01 A Tjärnö
00 S, 01 A Tossene
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost