Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Söndre kompaniet

(3:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 100 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

28 S, 16 A Solberg
27 S, 14 A Torsby
18 S, 14 A Ytterby
12 S, 03 A Harestav
11 S, 08 A Holta
08 S, 09 A Löcke

00 S, 08 A Langeland
00 S, 07 A Kareby
00 S, 05 A Römeland
00 S, 05 A Stenkyrka
00 S, 05 A Torp
00 S, 03 A Röra
00 S, 02 A Moland
00 S, 02 A Rödbo
00 S, 02 A Sjöe
00 S, 02 A Stala
00 S, 01 A Backa
00 S, 01 A Björlanda
00 S, 01 A Mykleby
00 S, 01 A Tegneby
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost