Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Fräkne kompani

(4:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 100 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

25 S, 19 A Hjartum
24 S, 18 A Forsäla
16 S, 09 A Lyng
15 S, 22 A Visteland
10 S, 14 A Ödsmål
09 S, 12 A Grinneröd
06 S, 08 A Resteröd
04 S, 07 A Ockland

00 S, 06 A Moland
00 S, 05 A Langeland
00 S, 05 A Mykleby
00 S, 05 A Stala
00 S, 04 A Tegneby
00 S, 03 A Röra
00 S, 03 A Stenkyrka
00 S, 02 A Norum
00 S, 02 A Torp
00 S, 01 A Römeland
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost