Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Stangenäs kompani

(5:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 126 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

35 S, 07 A Bru
27 S, 11 A Foss
20 S, 09 A Lyse
19 S, 05 A Hoby
14 S, 12 A Brasäter
09 S, 03 A Tose
08 S, 03 A Svarteborg

00 S, 01 A Hede
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost