Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Sotenäs kompani

(8:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 126 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

48 S, 10 A Kville
25 S, 07 A Tossene
20 S, 13 A Askum
16 S, 00 A Bottna
15 S, 07 A Svenneby
06 S, 02 A Berfeldal
04 S, 02 A Svarteborg
03 S, 00 A Tose

00 S, 05 A Hodal
00 S, 04 A Näsene
00 S, 03 A Skede
00 S, 02 A Lur
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost