Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Om Båhus Arkivguide   >

OM BÅHUS ARKIVGUIDE
Skeppredor och städer

Skeppredor (härader) och städer
· Namn
· Socknar
· Fögderi
· Tingslag
· Arkiv
· Nationella Arkivdatabasen (NAD)
· Digitala bilder

Skeppredor (härader) och städer


Skeppreda var den gamla benäningen, som ändrades till härad när svensk lag infördes i Båhuslän efter Gyldenlöve-fejden. I Båhus Arkivguide används ordet skeppreda, men officiellt är det alltså härad som används.

Följande rubriker finns på skepprede- och stadssidorna:
Namn

Här återfinns eventuella alternativa namn för skeppredan.
Socknar

Här listas de socknar som ingår i skeppredan (respektive stadsförsamlingar i städerna), med länkar till varje sockensida.
Fögderi

Här framgår vilket fögderi skeppredan eller staden (under landsrätt) tillhörde t.o.m. 1951, med länk till fögderiets sida.
Tingslag

Ursprungligen hade varje skeppreda (härad) sitt eget ting och varje stad hade sin egen rådhusrätt. Senare slogs skeppredorna ofta samman till större tingslag och städerna kunde läggas under landsrätt (slås samman med omgivande häradsrätt).

Under denna rubrik visas hur tingslagsindelningen ändrats genom tiderna för varje skeppreda och stad t.o.m. 1951. Det finns också länkar till övriga skeppredor/städer i tingslaget. Observera att flera tingslag kan ha en gemensam arkivförteckning, se Nationella Arkivdatabasen (NAD) nedan.
Arkiv

Här lämnas olika upplysningar om domstolsarkiven.
Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Under denna rubrik finns länkar till NAD:s domstolsarkivförteckningar från Landsarkivet i Göteborg.

Observera att flera tingslag kan ha en gemensam arkivförteckning (se Tingslag ovan). För städerna finns det förutom rådhus- och kämnersrätter också olika specialrätter samt förvaltningsarkiv.
Digitala bilder

Här finns länkar till respektive domstolsarkivs sida hos Arkiv Digital.
© Jörgen Tollesson     ·     Epost