Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

DÖDLISTOR
Röra socken

1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1821 1856 1857 1858
1792-12-26 (begr. 1793-01-06) Enkemannen Anders Jakobsson från Hougen
1793-03-26 Hustrun Helena Bengtsdotter från Kolhättan
1793-04-08 Hustrun Elin Olsdotter från Store Röra
1793-07-28 Hustrun Kristina Andersdotter från Östre Brattås
1793-10-25 Hustrun Inger Svensdotter från Västre Brattås
1793-12-21 Olof Persson från Dandalen
1794-02-03 Avskedade rotebåtsmannen Olof Lax från Museröd
1794-04-16 Enkan Karin Henriksdotter från Utegård
1794-06-10 Hustrun Maria Jonsdotter från Övre Ölseröd
1794-10-05 Mannen Börge Nilsson från Västre Gökesäter
1794-11-24 Enkan Karin Andersdotter från Kolleröd
1795-01-07 Enkan Elin Andersdotter [ort saknas], 99 år
1795-01-16 Barnet Olof Persson från Övre Häröd mark, 2 år
1795-01-18 Barnet Anna Persdotter från Naveröd, 7 månader
1795-02-03 Barnet Olof Pettersson från Dalby, 4 månader
1795-04-08 Barnet Johannes And:sson från Äng, 8 dagar
1795-04-21 Drängen And:s And:sson från Kolbuxeröd, 29 år
1795-04-30 Hustrun Katarina Joh:sdotter från Röd mark, 54 år
1795-07-28 Drängen Olof Arvidsson från Lille Hvena, 17 år
1795-08-12 Barnet Simon Olofsson från Kärra, 1 månad
1795-12-01 Mannen Nils Larsson Lax från Store Röra, 30 år
1796-02-17 Pigan Anna Jonsdotter i Bön, 20 år
1796-02-18 Pigan Malena Larsdotter i Naveröd, 18 år
1796-02-20 Mannen Jöns Hansson i Henån, 62 år
1796-02-27 Pigan Inger Persdotter från Ölseröd, 70 år
1796-03-18 Hustrun Kerstin Andersdotter, Huset u. Museröd, 40 år
1796-04-26 Barnet Anna Magnusdotter, Häröd Nedeg., 2 år, 4 månader
1796-05-03 Pigan Marit Olsdotter, Hagen, 64 år
1796-07-18 Drängen Anders Amundsson, Dalby, 20 år
1796-09-22 Hustru Anna Persdotter, Fundeskärr, 61 år
1796-10-15 Mannen Johannes Svensson, Kopperöd, 27 år
1796-10-18 Johanna Jönsdotter, Henån, 6 månader
1796-12-01 Hustrun Annika Svensdotter, Svineviken, 40 år
1797-01-01 Enkan Annika Hansdotter, Högås, 66 år
1797-01-13 Avskedade r:b:m. enk.man. Anders Talknif, Kroken, 76 år
1797-01-18 Ingeborg Pettersdotter, Brattås, 2 år, 6 månader
1797-01-22 Kristina Andersdotter, Brattås, 14 dagar
1797-01-24 Hustrun Karin Larsdotter, Nävrekärr, 69 år
1797-01-25 Samuel Jönsson, Museröd, 4 månader, 8 dagar
1797-03-07 Hust. Johanna Waldenström, Röd
1797-03-23 Båtsmanshustrun Kerstin Bengtsdotter, Röd mark
1797-04-06 Enkoman. Simon Eriksson, Kärra
1797-04-21 Mannen Truls Persson, Utgård
1797-05-16 Pigan Kerstin Olsdotter, Kopperöd
1797-07-26 Enkan Anna Hansdotter, Museröd, 58 år
1797-07-26 Henrik Svensson, Ölseröd, 3 år, 4 månader
1797-11-04 Hustrun Johanna Nilsdotter, Högås, 28 år
1797-11-26 Enkemannen Mattis Sverkersson, Fundeskärr, 61 år
1797-12-10 Mannen Olof Svensson, Väster-Bua, 64 år
1797-12-25 Hustrun Anna Nilsdotter, Hällern, 28 år
1798-03-07 Enkan Malin Relfsdotter, Kocketorp, 55 år
1798-03-10 Olof Johansson, Kocketorp, 11 månader
1798-03-17 Pigan Britta Persdotter, Blötekärr, 16 år
1798-03-17 Hustrun Börta Larsdotter, Hagen, 53 år
1798-03-23 Enk. Engelbret Andersson, Häröd, 62 år
1798-03-28 Mannen Hans Rasmusson, Utegård, 40 år, 11 månader
1798-05-10 Enk. Olof Andersson, Nävrekärr, 69 år
1798-09-03 Inger Olsdotter, Kolbuxeröd, 2 månader, 14 dagar
1798-10-24 Enklingen Mattis Olsson, Basteskår, 67 år, 7 månader
1798-11-26 Anders Johansson, Häröd, 14 dagar
1798-12-.... Drängen Johannes Andersson, Dalby, 21 år
1799-01-23 Enkemannen Lars Andersson, Hagen, 72 år
1799-02-22 Hustrun Anna Kristensdotter, Svineviken, 54 år
1799-03-29 Mattias Persson, Fundeskärr, 4 månader
1799-09-01 Mannen [utan förnamn] Eriksson, Kopperöd, 66 år
1799-12-01 Mannen Torbjörn Olsson, Pinneröd, 92 år
1800-02-14 Drängen Johannes Samuelsson, Svineviken, 14 år
1800-03-04 Drängen Bernt Olsson, Kärra, 43 år
1800-03-06 Enkan Karin Håkansdotter, Hagen, 60 år
1800-03-17 Kristina Björnsdotter, Gökesäter, 9 år, 6 månader
1800-03-19 Simon Eriksson, Kärra, 4 år
1800-03-30 Mannen Per Olsson, Kroken, 50 år
1800-04-01 Enkan Elin Andersdotter, Dalby, 74 år, 3 månader
1800-04-01 Mannen Per Jonsson, Röra, 64 år, 5 månader
1800-04-01 [se nästa lista]
1800-04-01 [se nästa lista]
1800-04-10 Enkan Ingeborg Andersdotter, Kändalen, 69 år, 8 månader
1800-04-10 [se nästa lista]
1800-04-20 Jakob Svensson, Store Röra, 6 månader
1800-04-20 [se nästa lista]
1800-05-01 Man. Henrik Andersson, Bön, 47 år, 5 månader
1800-05-01 [se nästa lista]
1800-05-02 Maja Jonsdotter, Brattås, 3 år
1800-05-02 [se nästa lista]
1800-05-09 Hustrun Marit Eriksdotter, Utegård, 60 år
1800-04-01 Enkan Elin Andersdotter, Dalby, 74 år
1800-04-01 Mannen Per Jönsson, Store Röra, 64 år
1800-04-10 Enkan Ingeborg Andersdotter, Kändalen, 69 år
1800-04-20 Barnet Jakob Svensson, Store Röra, 6 månader
1800-05-01 Mannen Henrik Andersson, Bön, 47 år
1800-05-02 Barnet Maria Jonsdotter, Brattås, 3 år
1800-05-19 Hustrun Marit Eriksdotter, Utegård, 63 år
1800-06-23 Torparen Peter Olsson, Hagane, 61 år
1800-06-25 Mannen Anders Tollesson, Lille Röra, 63 år
1800-06-28 Mannen Anders Ingebritsson, Naveröd, 45 år
1800-06-29 Mannen Jon Börgesson, Kändalen, 67 år
1800-07-03 Enkan Britta Börgesdotter, Lille Röra, 53 år
1800-07-21 Enkeman. Jon Olsson, Röd, 68 år
1800-07-26 Hustrun Malin Johansdotter, Ölseröd, 77 år, 7 månader
1800-07-28 Backsittaren Andor Larsson, Röd, 63
1800-08-01 Mannen Samuel Rasmusson, Henån, 33 år
1800-08-09 Enkeman. Anders Andersson, Röd, 64 år
1800-09-22 Pigan Helena Persdotter, Kärra, 22 år
1800-10-10 Enk. Olof Helgesson, Granbua, 72 år
1800-10-14 Enkan Anna Andersdotter, Dandalen, 68 år
1800-11-02 Drängen Per Trulsson, Utgård, 38 år
1800-12-05 Hustrun Anna Olsdotter, Skredseröd, 44 år
1800-12-07 Mannen Amund Kristofersson, Henån, 68 år
1800-12-15 Drängen Nils Börgesson, Gökesäter, 15 år
1801-01-01 Enkan Olug Hansdotter, Häröd, 82 år
1801-01-12 Mannen Hans Relfsson, Store Hvena, 42 år
1801-01-14 Hustrun Cecilia Olsdotter, Utgård, ålder oangiven
1801-01-16 Hustrun Kerstin Jönsdotter, Dalby, ålder oangiven
1801-02-24 Enkan Dorotea Persdotter, Brattås, 72 år
1801-03-15 R:b:m. Anders Bro, Äng, 36 år
1801-03-19 Man. Olof Hansson, Lunden, 52 år
1801-04-02 Drängen Henrik Olsson, Lunden, 25 år
1801-04-07 Pigan Anna Nilsdotter, Brattås Kile, 19 år
1801-04-13 Mannen Kristen Andersson, Brattås, 45 år
1801-04-14 Hustrun Ingeborg Olsdotter, Pinneröd, 39 år
1801-05-13 Mannen Olof Björnsson, Kolbuxeröd, 73 år
1801-10-06 Pigan Olena Olsdotter, Henån, 27 år
1801-10-10 Pigan Maja [?] Henriksdotter, Högeliden, 22 år
1821-01-.... Enkan Helena Andersdotter, Lund [=Lunden?]
1821-01-.... Enkemannen Helge Svensson, Store Hvena
1821-01-.... Mannen Olof Mattisson, Skredseröd
1821-05-.... Hustrun Johanna Nilsdotter, Kolbuxeröd
1821-05-.... Mannen Anders Hansson, Hällern
1821-05-.... Mannen Lars Olsson, Bön
1821-06-28 Mannen Lars Olsson, Bön
1821-07-08 Mannen Olof Pettersson, Bråtane, utfattig
1856-03-03 Torp. Johannes Olsson, Prästbacka, barn
1856-03-03 Torp. Jakob Olsson, u. Naveröd
1856-03-12 Bondeh. Kristina Andersdotter, Dalby, b.
1856-03-21 Bondeh. Krist. Karlsdotter, Lerskall, ä. barn
1856-05-15 Torp. Andreas Johansson, u. Nedre Häröd
1856-07-18 Hemsäg. Olof Olsson, Kopperöd, barn
1856-07-26 Pigan Anna Olsdotter, Kolbuxeröd
1856-11-18 Enkl. undt.mannen Bernt Andersson, Store Röra, äldre barn
1856-11-23 Undt.hustrun Anna Jonsdotter, Brattås, äldre barn
1856-12-10 Torp. Johannes Andersson, Änghagen u. Häröd | Sterbhuset föreslår i bouppteckningen Olle Jonasson i Kallekodda
1856-12-19 Hans hustru Krist Johansdotter, Änghagen u. Häröd, minderåriga barn | Sterbhuset föreslår i bouppteckningen Olle Jonasson i Kallekodda
1857-01-11 Bonden Niklas Andersson, Rämmedalen, inga barn
1857-02-02 Mattias Andersson, hemsäg., Museröd, minderå. barn
1857-02-27 Undt.enkan Annika Andersdotter, Nävrekärr, äldre barn
1857-03-24 Bondeh. Inger Olsdotter, Lerskall, äldre barn
1857-04-12 Hemsäg. Abraham Andersson, Västre Brattås, minderåriga barn | Gustav Andersson i Svineviken skall vid VT bliv. föreslagen
1857-04-30 Undt.enk. Inger Henriksdotter, Bön
1857-05-14 Bondeenk. Anna Br. Larsdotter, Rämmedalen, inga barn
1857-10-02 Hemsäg. Anders Andersson, Östre Brattås, äldre barn
1857-12-31 Torp.enkan Anna Cecilia Erlandsdotter, u. Svineviken, äldre barn
1857-12-11 Hem.sonen Johan Peter Andersson, Store Röra, ännu icke känt
1858-01-14 Torph. Malena Johansdotter, u. Store Hvena, m. barn

"Samt dessutom några fattighjon och minderåriga barn."

Källa


Orusts och Tjörns häradsrätt (Landsarkivet):
FIII:1 - Dödlistor 1792-1858 (alla som finns från Röra för den tid då dödböcker saknas)
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost