Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

FÖRSTÄRKNINGS-
MANSKAPSLÄNGD
Bottna socken

B G H K M R S T V Lösdrivare
"Förteckning på manbare personer och dem som äro lottning underkastade till arméns förstärkning i Bottna socken, Kville härad och Bohus län år 1811."

BINGHOLT

Kristian Olofsson 1789 - Son, tjänar

BOTTNA
Bottna Knutsg.

Peter Larsson 1779 - Hemmansbrukare
Johan Jönsson 1778 - Arrendator
Anders Jönsson 1776 - Dräng hos brodren

Bottna Kroneg.

Svenung Larsson 1775 - Hemmansbrukare
Jonas Larsson 1788 - Dräng hos brodren
Olof Hansson 1783 - Hemmansbrukare

Bottna Nordg.

Johannes Andersson 1771 - Hemmansbrukare
Sven Mattisson 1790 - Tjänstedräng
Lars Andersson 1786 - Arrendator
Börge Olsson 1789 - Arrendator
Dammen
Olof Andersson 1769 - Enkeman, torpare, litet barn

Bottna Sörg.

Nils Eriksson 1781 - Hemmansbrukare
Erik Eriksson 1770 - Hemmansbrukare

Bottna Västerg.

Anders Anderson 1770 - Hemmansbrukare
Nils Hansson 1774 - Hemmansbrukare
Anders Andersson 1771 - Lösdrivare
Jakob Andersson 1780 - Arrendator

Bottna Österg.

Andreas Kristensson 1785 - Hemmansbrukare
Andreas Svenungsson 1786 - Lösdrivare
Kristian Olsson 1774 - Hemmansbrukare
Johannes Nilsson 1788 - Tjänstedräng

BRÄCKE

Erik Wingård 1779 - Hemmansbrukare
Didrik Wingård 1785 - Hemmansbrukare
Olof Olsson 1779 - Tjänstedräng
Klavits Klavitsson 1791 - Tjänstedräng
Soldaten Anders Hurtig 1786 - Avskedad såsom blesserad

GILLINGSMARKEN
Lille Gillingsmarken

Erik Andersson 1769 - Hemmansbrukare

Store Gillingsmarken

Nils Andersson 1771 - Hemmansbrukare
Jonas Andersson 1780 - Hemmansbrukare

GISLEGÄRDE

Hans Olsson 1770 - Hemmansbrukare
Lars Svenungsson 1771 - Hemmansbrukare
And. Olsson 1786 - Hemmansbrukare
Kuhagen
Erik Jonsson 1785 - Har undantag, gift, litet barn

HALA

Olof Hansson 1783 - Hemmansbrukare

KALLSÄNGEN

Johannes Pettersson 1786 - Hemmansbrukare
Olaus Pettersson 1788 - Sinnessvag och våpig, bor hos fadren

MOSSEDALEN

Nils Svenungsson 1775 - Hemmansbrukare

RÖDDE

Olof Nilsson 1789 - Hemmansbrukare

RÖRANE

Kristian Larsson 1788 - Hemmansbrukare
Peter Larsson 1778 - Hemmansbrukare

SAXEVALL

Kristen Halvordsson 1772 - Hemmansbrukare
Jöns Halvordsson 1777 - Hemmansbrukare
Jöns Hansson 1774 - Lösdrivare

SKIBEVALL

Elias Jonasson 1771 - Hemmansbrukare
Olof Kristiansson 1785 - Dräng hos svågern
Hans Olsson 1770 - Hemmansbrukare
Anders Olsson 1776 - Dräng hos brodren
Fredrik Svenungsson 1774 - Hemmansbrukare
Heddalen
Johannes Olsson 1783 - Torpare, gift, barnlös
Anders Eriksson 1782 - Inhyses, halt, förd på lösdrivarenotan

SKÄRHOLMEN
Skärholmen Mellomg.

Anders Kristofersson 1786 - Hemmansbrukare
Johannes Andersson 1781 - Hemmansbrukare

Skärholmen Nedeg.

Olof Torgersson 1787 - Tjänstedräng
Kristen Andersson 1775 - Hemmansbrukare
Anders Hansson 1785 - Hemmansbrukare
Åtaget
Olof Andersson 1766 - Torpare, gift, har omyndigt barn
Vassbacken
And. Svensson 1773 - Torpare, ogift

SKÄRPERÖD

Olof Berntsson 1767 - Hemmansbrukare
Peken
Olof Olofsson 1781 - Torpare, gift, har litet barn och går på träben
Karl Olsson 1770 - Enkoman och har små omyndiga barn

TOSTERÖD

Peter Hansson 1778 - Hemmansbrukare
Karl Svensson 1789 - Tjänstedräng
Jonas Hansson 1781 - Hemmansbrukare

TÄCKLEBU

Anders Hansson 1784 - Hemmansbrukare

VALEBY

Peter Andersson 1783 - Tjänstedräng
Johannes Johannesson 1783 - Enkeman, barnlös, tjänar
Liden
Torparen Johannes Jönsson 1772 - Gift, omyndiga barn

VRANGSTAD
Vrangstad Kroneg.

Hans Andersson 1781 - Hemmansbrukare
Sandliden
Avsked. sold. Olof Vrång 1774 - Gift, har litet barn

Vrangstad Nedeg. [Prästenkesäte]

Elias Eriksson 1777 - Dräng hos morbrodren

"Denna förteckning är granskad och riktig befunnen i allmän socknestämma den 9 juni 1811."
"Förteckning på lösdrivare, som höra till Bottna församling och de drängar, som bevisligen icke göra husbondens arbete, utan råda sig själva."

Bottna Västerg.
Anders Andersson 1771 - Lösgängare

Backstugan
Anders Andersson 1794 - Lösgängare

Bottna Österg.
Andreas Svenungsson 1786 - Finns icke i mantalslängden

Heddalen
Anders Eriksson 1782 - Något halt, men kunde tjäna

Saxevall
Jöns Hansson 1774 - Lösdrivare

"Bottna kyrka på allmänna socknestämman den 9 juni 1811."

Källa


Göteborgs och Bohus läns landskansli (Landsarkivet):
EIXe:1 - 1811 års förstärkningsmanskapslängd
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost