Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

DÖDLISTOR
Bottna socken
1848-1860

Nedanstående dödlistor är inbundna i domböckerna. Det hölls tre ting varje år, och det finns en lista från varje ting.

Överst för varje ting står vilket ting det är (VT = vintertinget, ST = sommartinget, HT = höstetinget), och inom parentes det datum som listan är underskriven av prästen.

Där under står första och sista dödsdatum på listan. Att det är en lucka mellan sista datum på en lista och första datum på nästa beror inte på att det saknas en lista; det dog helt enkelt ingen under den tiden. (Varje lista omfattar tiden sedan föregående ting.)

Sist står vilken domboksvolym som tinget/listan ingår i (domböckerna finns i serie AIa i Kville häradsrätt) samt Arkiv Digitals bildnummer (eftersom böckerna saknar sidnumrering). Denna källangivelse är en länk direkt till respektive bild (fungerar bara om man har abonnemang hos Arkiv Digital).
1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
ST 1848 (1/5)
1848-01-26 - 1848-04-26 AIa:47 (AD-bild 2470)

HT 1848 (1/9)
1848-05-14 - 1848-08-22 AIa:47 (AD-bild 5400)

VT 1849 (1/1)
1848-09-29 - 1848-09-28 AIa:48 (AD-bild 130)

ST 1849 (29/4)
1849-01-13 - 1849-04-20 AIa:48 (AD-bild 4130)

HT 1849 (1/9)
1849-06-19 - 1849-08-19 AIa:48 (AD-bild 6620)

VT 1850 (4/1)
1849-09-18 - 1850-01-02 AIa:49 (AD-bild 50)

ST 1850 (2/5)
1850-01-04 - 1850-04-14 AIa:49 (AD-bild 3070)

HT 1850 (1/9)
inga döda AIa:49 (AD-bild 6360)

VT 1851 (1/1)
1850-09-26 - 1850-12-12 AIa:50 (AD-bild 60)

ST 1851 (30/4)
1851-01-08 - 1851-03-30 AIa:50 (AD-bild 4460)

HT 1851 (9/9)
1851-05-07 - 1851-09-03 AIa:50 (AD-bild 7880)

VT 1852 (8/1)
1851-09-11 - 1851-12-31 AIa:51 (AD-bild 70)

ST 1852 (3/5)
1852-01-05 - 1852-04-05 AIa:51 (AD-bild 3400)

HT 1852
[dödlistor saknas]

VT 1853 (10/1)
1852-08-31 - 1852-11-14 AIa:52 (AD-bild 60)

ST 1853 (2/5)
1853-04-25 - 1853-04-25 AIa:52 (AD-bild 3370)

HT 1853 (7/9)
1853-06-11 - 1853-06-11 AIa:52 (AD-bild 6520)

VT 1854 (9/1)
1854 [datumen syns ej] AIa:53 (AD-bild 100)

ST 1854 (1/5)
inga döda AIa:53 (AD-bild 2730)

HT 1854 (5/9)
1854-05-05 - 1854-08-20 AIa:53 (AD-bild 5150)

VT 1855 (9/1)
1854-09-05 - 1854-10-25 AIa:54 (AD-bild 70)

ST 1855 (1/5)
1855-01-24 - 1855-03-26 AIa:54 (AD-bild 2490, forts. på bild 2540)

HT 1855 (odat.)
1855-05-20 - 1855-06-12 AIa:54 (AD-bild 4600)

VT 1856 (odat.)
1855-10-15 - 1855-12-16 AIa:55 (AD-bild 70)

ST 1856 (6/5)
1856-02-11 - 1856-03-15 AIa:55 (AD-bild 2360)

HT 1856 (16/9)
1856-06-16 - 1856-09-08 AIa:55 (AD-bild 4530)

VT 1857 (20/1)
1856-10-31 - 1856-12-07 AIa:56 (AD-bild 60)

ST 1857 (4/5)
1857-02-17 - 1857-04-13 AIa:56 (AD-bild 2060)

HT 1857 (2/9)
1857-06-08 - 1857-07-26 AIa:56 (AD-bild 3910)

VT 1858 (12/1)
1857-10-17 - 1857-12-29 AIa:57 (AD-bild 70)

ST 1858 (3/5)
1858-02-24 - 1858-04-26 AIa:57 (AD-bild 1910)

HT 1858 (14/9)
1858-05-30 - 1858-06-22 AIa:57 (AD-bild 3650)

VT 1859 (17/1)
1858-10-22 - 1858-11-19 AIa:58 (AD-bild 70)

ST 1859 (2/5)
1859-01-27 - 1859-03-20 AIa:58 (AD-bild 2280)

HT 1859 (12/9)
1859-08-13 - 1859-08-23 AIa:58 (AD-bild 4490)

VT 1860 (16/1)
1859-11-23 - 1859-11-23 AIa:59 (AD-bild 80)

ST 1860 (1/5)
1860-02-10 - 1860-04-13 AIa:59 (AD-bild 2020)

HT 1860 (6/11)
1860-04-27 - 1860-10-21 AIa:59 (AD-bild 4060)
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost