Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

DÖDLISTOR
Kville socken
1848-1860

Nedanstående dödlistor är inbundna i domböckerna. Det hölls tre ting varje år, och det finns en lista från varje ting.

Överst för varje ting står vilket ting det är (VT = vintertinget, ST = sommartinget, HT = höstetinget), och inom parentes det datum som listan är underskriven av prästen.

Där under står första och sista dödsdatum på listan. Att det är en lucka mellan sista datum på en lista och första datum på nästa beror inte på att det saknas en lista; det dog helt enkelt ingen under den tiden. (Varje lista omfattar tiden sedan föregående ting.)

Sist står vilken domboksvolym som tinget/listan ingår i (domböckerna finns i serie AIa i Kville häradsrätt) samt Arkiv Digitals bildnummer (eftersom böckerna saknar sidnumrering). Denna källangivelse är en länk direkt till respektive bild (fungerar bara om man har abonnemang hos Arkiv Digital).
1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
ST 1848 (2/5)
1847-12-31 - 1848-04-15 AIa:47 (AD-bild 2450, forts. på bild 2500)

HT 1848 (6/9)
1848-04-15 - 1848-08-27 AIa:47 (AD-bild 5420)

VT 1849 (8/1)
1848-09-16 - 1848-12-27 AIa:48 (AD-bild 140)

ST 1849 (30/4)
1849-01-04 - 1849-04-28 AIa:48 (AD-bild 4120)

HT 1849 (5/9)
1849-04-24 - 1849-08-06 AIa:48 (AD-bild 6630)

VT 1850 (7/1)
1849-09-16 - 1849-12-31 AIa:49 (AD-bild 60)

ST 1850 (30/4)
1849-12-01 - 1850-04-11 AIa:49 (AD-bild 3080)

HT 1850 (4/9)
1850-04-27 - 1850-08-22 AIa:49 (AD-bild 6370)

VT 1851 (8/1)
1850-09-05 - 1850-12-21 AIa:50 (AD-bild 50)

ST 1851 (1/5)
1851-01-09 - 1851-04-21 AIa:50 (AD-bild 4440)

HT 1851 (8/9)
1851-05-16 - 1851-08-08 AIa:50 (AD-bild 7860)

VT 1852 (9/1)
1851-09-16 - 1852-01-02 AIa:51 (AD-bild 60)

ST 1852 (4/5)
1852-01-09 - 1852-04-26 AIa:51 (AD-bild 3410)

HT 1852
[dödlistor saknas]

VT 1853 (10/1)
1852-09-06 - 1852-12-27 AIa:52 (AD-bild 50)

ST 1853 (3/5)
1853-01-12 - 1853-04-26 AIa:52 (AD-bild 3360)

HT 1853 (6/9)
1853-05-05 - 1853-08-25 AIa:52 (AD-bild 6510)

VT 1854 (9/1)
1853-09-12 - 1853-12-24 AIa:53 (AD-bild 90)

ST 1854 (2/5)
1854-01-11 - 1854-04-22 AIa:53 (AD-bild 2720)

HT 1854 (5/9)
1854-04-22 - 1854-08-30 AIa:53 (AD-bild 5040)

VT 1855 (9/1)
1854-08-29 - 1854-12-31 AIa:54 (AD-bild 60)

ST 1855 (1/5)
1854-12-30 - 1855-04-23 AIa:54 (AD-bild 2480)

HT 1855 (odat.)
1855-04-23 - 1855-09-08 AIa:54 (AD-bild 4590)

VT 1856 (odat.)
1855-09-09 - 1855-12-22 AIa:55 (AD-bild 60)

ST 1856 (6/5)
1856-01-03 - 1856-04-29 AIa:55 (AD-bild 2350)

HT 1856 (16/9)
1856-04-28 - 1856-09-10 AIa:55 (AD-bild 4520)

VT 1857 (20/1)
1856-09-14 - 1857-01-12 AIa:56 (AD-bild 60)

ST 1857 (4/5)
1857-01-03 - 1857-04-27 AIa:56 (AD-bild 2050)

HT 1857 (2/9)
1857-04-26 - 1857-08-27 AIa:56 (AD-bild 3910)

VT 1858 (12/1)
1857-08-28 - 1858-01-09 AIa:57 (AD-bild 60)

ST 1858 (3/5)
1858-01-28 - 1858-04-20 AIa:57 (AD-bild 1910)

HT 1858 (14/9)
1858-04-29 - 1858-09-02 AIa:57 (AD-bild 3650)

VT 1859 (17/1)
1858-09-06 - 1858-12-30 AIa:58 (AD-bild 60)

ST 1859 (2/5)
1859-01-04 - 1859-04-19 AIa:58 (AD-bild 2270)

HT 1859 (12/9)
1859-04-24 - 1859-09-02 AIa:58 (AD-bild 4480)

VT 1860 (16/1)
1859-09-03 - 1860-01-08 AIa:59 (AD-bild 60)

ST 1860 (1/5)
1860-01-22 - 1860-04-29 AIa:59 (AD-bild 2020)

HT 1860 (6/11)
1860-05-01 - 1860-10-29 AIa:59 (AD-bild 4050)
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost