Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

NORDERVIKENS FÖGDERI
(NORRVIKENS FÖGDERI)

INNEHÅLL

Namn

Indelning

Arkiv
Namn
Officiellt Norrvikens fögderi.
Indelning

Skeppredor (härader)


Bullern
Kville
Tanum
Vätte

Stad


Strömstad (fr.o.m. 1944)

Indelningsändringar


Införlivat: Strömstads stad 1944.
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Förvaltningsarkiv:
Norrvikens kronofogde
Norrvikens häradsskrivare [mantalslängder m.m.]
Bullarens kronolänsman
Kville kronolänsman
Tanums kronolänsman
Vette kronolänsman

Riksarkivet i Köpenhamn


Reviderede regnskaber, Midlertidigt besatte lande
· Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Nordvigens fogderis regnskaber 1677-1679

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Mantalslängder:
Norrvikens häradsskrivare
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost