Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

GÖTA HOVRÄTT

INNEHÅLL

Historik

Arkiv
Historik
Göta hovrätt bildades 1634 genom utbrytning ur Svea hovrätt (som inrättats 1614 och ursprungligen omfattade hela riket). Hovrättens säte har hela tiden varit Jönköping.

Båhuslän hörde redan från den svenska erövringen 1658 till Göta hovrätt, ända tills Hovrätten för Västra Sverige (med säte i Göteborg) bildades 1948.
Arkiv
Göta hovrätt förvarade själv hela sitt arkiv i Jönköping från verksamhetens start och ända tills det äldre arkivet överfördes till Vadstena landsarkiv 2009. Det som finns kvar i Jönköping nu är i huvudsak handlingar från 1948 och framåt.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Vadstena
· Domböcker m.m.:
Göta hovrätt - Huvudarkivet [hovrättens egna domböcker m.m.]
Göta hovrätt - Advokatfiskalens arkiv [renovationer (kopior) av underrätternas domböcker m.m.]

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker:
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer (kopior) av underrätternas original]
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost