Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BJÖRLANDA

Björlanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Björlanda kyrka
Björlanda kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Björlanda socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Björlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda (+ Backa, Sjö, Torslanda och Öckerö)
1664 - 1978 Sjö
1979 - 1991 Torslanda

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Torslanda-Björlanda församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1874.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Björlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Björlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Björlanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Björlanda socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Björlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Björlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Björlanda socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Björlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1536 Björlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost