Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BOTTNA

Bottna kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bottna, med kyrkan i mitten och Skagerrak i bakgrunden (Bottnas enda kust är en kort sträcka längst in i Bottnefjorden, området utanför hör till Svenneby socken)
Bottna, med kyrkan i mitten och Skagerrak i bakgrunden
(Bottnas enda kust är en kort sträcka längst in i Bottnefjorden,
området utanför hör till Svenneby socken)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Bottna socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bottna kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Arkivet ödelades av branden i Kville prästgård 1904. Av arkivförteckningen från 1891 framgår vad det gamla arkivet innehöll.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bottna

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bottna

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bottna socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bottna socken

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1848-1860 (länkar till original)
Förstärkningsmanskapslängd 1811

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bottna
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bottna socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Bottna socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Bottna socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1538 Bottna socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bottna Hembygdsförening
Kville Hembygdsarkiv
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost