Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FISKEBÄCKSKIL

Fiskebäckskil kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Fiskebäckskil till vänster, Östersidan till höger och Lysekil i bakgrunden
Fiskebäckskil till vänster, Östersidan till höger och Lysekil i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Kapellförsamling inom Molands socken, bildad på 1600-talet.

Uppgick 1888 i nybildade Skaftö socken.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Fiskebäckskils kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1888 Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Fiskebäckskil

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Fiskebäckskil

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Fiskebäckskils kommun/municipalsamhälle (-)
Skaftö socken
· Lantmäterimyndigheten:
Fiskebäckskils kommun/municipalsamhälle
Skaftö socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (ingår i Morlanda)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Fiskebäckskil
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Fiskebäckskil

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skaftö socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skaftö socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1594 Skaftö socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Föreningen Sjöstjärnan
Skaftö Gille
Skaftö Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost