Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GRUNDSUND

Grundsund kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Grundsunds kyrka
Grundsunds kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Kapellförsamling inom Molands socken, bildad 1799.

Uppgick i nybildade Skaftö socken 1888.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Grundsunds kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Grundsund

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Grundsund

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Grundsunds kommun (-)
Skaftö socken
· Lantmäterimyndigheten:
Grundsunds kommun
Skaftö socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Grundsund
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Grundsund

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skaftö socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skaftö socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1594 Skaftö socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Skaftö Gille
Skaftö Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost