Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GULLHOLMEN

Gullholmen kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gullholmen (Islandsberg uppe till höger
Gullholmen
(Islandsberg uppe till höger)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Molands socken 1799; egen socken 1923.

Gårdar


Gullholmens socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Gullholmens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


1799 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Gullholmen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Gullholmen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Gullholmens socken
Gullholmens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Gullholmens socken
Gullholmens municipalsamhälle

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Gullholmen
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Gullholmens socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Gullholmens socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Gullholmens socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1548 Gullholmens socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost