Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HEDE

Hede kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Hede kyrka, före ombyggnaden på 1930-talet
Hede kyrka, före ombyggnaden på 1930-talet
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Hede socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hede kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sörbygden

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Krokstad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hede

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hede

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hede socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hede socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hede
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Hede socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Hede socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Hede socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1551 Hede socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Sörbygdens Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost