Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HOBY
(HÅBY)

Hoby (Håby) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Hoby kyrka
Hoby kyrka
Foto (år 1940): O. Färdig
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Håby.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Hoby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Håby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Foss

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Håby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Håby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Håby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Håby socken [ändra "%E5" i adressen till "å"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Håby
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Håby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Håby socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Håby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1554 Håby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Munkedals Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost