Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HÖGÅS

Högås kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Högås kyrka
Högås kyrka
Foto (år 1956): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Högås socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Högås kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Västre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Härestad
senast 1697 - 1980           Skriksvik
          1980 - 1991           Härestad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Högås

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Högås

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Högås socken
· Lantmäterimyndigheten:
Högås socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Högås
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Högås socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Högås socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Högås socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1557 Högås socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost