Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

JÖRLAND
(JÖRLANDA)

Jörland (Jörlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Ramsön och Keholmen (Stenungsund skymtar i fjärran, och Tjörnbrons pelare till vänster därom)
Ramsön och Keholmen
(Stenungsund skymtar i fjärran, och Tjörnbrons pelare till vänster därom)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Jörlanda.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Jörlands socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Jörlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Solberg

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Solberga pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Jörlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Jörlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Jörlanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Jörlanda socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Jörlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Jörlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Jörlanda socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Jörlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1558 Jörlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Kode Hembygdskrets
     Jörlanda och Stora Höga Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost