Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KAREBY

Kareby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kareby kyrka
Kareby kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Kareby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Kareby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1941 Kareby (+ Römeland)
1942 - 1991 Römeland

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Romelanda pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1815.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Kareby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Kareby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kareby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Kareby socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kareby
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kareby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kareby socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kareby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1559 Kareby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Kareby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost