Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KLÖVEDAL

Klövedal kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Pilane gravfält, med Säby ö i bakgrundenr
Pilane gravfält, med Säby ö i bakgrunden
(Säby ö hör till Stenkyrka socken; gränsen går i Säby kile hitom ön)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Klövedals socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Klövedals kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tjörn

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Stenkyrka

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tjörns pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Klövedal

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Klövedal

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Klövedals socken
Kyrkesunds municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Klövedal socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Kyrkesunds municipalsamhälle

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Klövedal

Tjörns Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Klövedals socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Klövedals socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Klövedals socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1561 Klövedals socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
De Seglade För Tjörn
Tjörns Hembygdsförening
Tjörns Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost