Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KONGSHAMN
(KUNGSHAMN)

Kongshamn (Kungshamn) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kongshamns kyrka
Kongshamns kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Kungshamn.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Förr också kallad Gustav Adolf.

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Askums socken 1772; egen församling senast 1917.

Utbruten: Smögen 1924.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Kungshamns kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1772 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1917 Tossene
1917 - 1923 Kongshamn (+ Askum och Malmön)
1924 - 1991 Kongshamn (+ Askum, Malmön och Smögen)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Kungshamn

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Kungshamn

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kungshamn (-)
Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle (-)
Tångens municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle
Tångens municipalsamhälle [ändra "%E5" i adressen till "å"]
Askums socken
Se också:
Smögen

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kungshamn
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kungshamn
Askums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Kungshamns Hembygdsförening
Smögens Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost