Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KVILLE

Kville kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kville kyrka
Kville kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Införlivade: Vrem i slutet av 1500-talet (bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26) och Fjällbacka 1923 och åter igen 1992.

Utbruten: Fjällbacka 1882 och åter igen 1995.

Gårdar


Kville socken, del 1: A-K
Kville socken, del 2: L-Ö

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Kville kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


               0000 - slutet av 1500-t Kville (+ Bottna, Svenneby och Vrem)
slutet av 1500-t - 1882                Kville (+ Bottna och Svenneby)
               1882 - 1991                Kville (+ Bottna, Fjällbacka och Svenneby)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Arkivet ödelades av branden i Kville prästgård 1904. Av arkivförteckningen från 1891 framgår vad det gamla arkivet innehöll.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Kville

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Kville

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Kville socken
Se också:
Fjällbacka

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1823-1825
Dödlistor 1848-1860 (länkar till original)

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kville
Kville och Fjällbacka
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hamburgsunds Bildarkiv
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost