Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KÄRINGÖN

Käringön kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Käringön, med kyrkan mitt på ön (Gullholmen skymtar överst i mitten)
Käringön, med kyrkan mitt på ön
(Gullholmen skymtar överst i mitten)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Molands socken 1795; egen socken 1923.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Käringöns kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


1795 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Käringön

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Käringön

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Käringöns socken
Käringöns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Käringöns socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Käringöns municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Käringön
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Käringöns socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Käringöns socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Käringöns socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1566 Käringöns socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Käringö Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost