Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

MOLLÖSUND

Mollösund kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Mollösund, med kyrkan till höger och Mollön till vänster
Mollösund, med kyrkan till höger och Mollön till vänster
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Molands socken 1587; egen socken 1923.

Gårdar


Mollösunds socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Mollösunds kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


1587 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1587 - 1631 Tegneby
1631 - 1991 Moland

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Mollösund

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Mollösund

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Mollösunds socken
Mollösunds municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Mollösunds socken
Mollösunds municipalsamhälle

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (ingår i Morlanda)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Mollösund
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Mollösunds socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Mollösunds socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Mollösunds socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1579 Mollösunds socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Mollösund
Föreningen Orusts Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost